Avainsana: ikääntyneet

Ikääntyvien kotona asumisen tarpeita kartoitetaan kyselyllä

Kymenlaakson hyvinvointialueen ikääntyville kuntalaisille on toteutettu kysely, jossa selvitetään mahdollisimman laajasti heidän näkemyksiään koskien heidän tämän hetkisiä asumistarpeitaan sekä tulevaisuuden asumiseen liittyviin toiveitaan.  Kysely on tarkoitettu kaikille yli 60-vuotiaille kymenlaaksolaisille, ja siihen toivotaan vastattavan mahdollisimman laajasti. Linkki...

STM myönsi 1,1 miljoonaa euroa Kymenlaakson iäkkäiden kotona asumista tukeviin palveluihin

Kymsoten kotiin annettavia palveluita kehitetään kustannuksiltaan tehokkaaksi ja monipuoliseksi iäkkäiden kotona asumista tukevaksi palvelukokonaisuudeksi. STM on myöntänyt hankkeelle 1,1 milj. euron määrärahan tammikuun alussa.

Kotiin tuotettavien palvelujen tarve kasvaa, koska Kymsoten alueen yli 75-vuotiaiden ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti. Kymenlaaksossa oli...