Avainsana: kotihoito

Kirjastokeskiviikko – kirjastojen ja kotihoidon yhteinen toimintamalli tuo lukuiloa kotihoidon asiakkaille

Kouvolan ja Haminan kirjastot sekä Kymsoten kotihoito ovat yhdessä alkuvuoden aikana kehittäneet Kirjastokeskiviikko-toimintamallia. Toimintamallin pilotointi käynnistyi toukokuussa ja jatkuu marraskuun loppuun saakka.

Idea syntyi Kymenlaakson ikääntyneiden kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa. Kirjastokeskiviikon ideassa yhdistyvät Kymsoten kotihoidon käytössä...

STM myönsi 1,1 miljoonaa euroa Kymenlaakson iäkkäiden kotona asumista tukeviin palveluihin

Kymsoten kotiin annettavia palveluita kehitetään kustannuksiltaan tehokkaaksi ja monipuoliseksi iäkkäiden kotona asumista tukevaksi palvelukokonaisuudeksi. STM on myöntänyt hankkeelle 1,1 milj. euron määrärahan tammikuun alussa.

Kotiin tuotettavien palvelujen tarve kasvaa, koska Kymsoten alueen yli 75-vuotiaiden ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti. Kymenlaaksossa oli...

Turvallinen Koti -testi tunnistaa kodin turvallisuusriskejä

Turvallinen Koti -testi on kehitetty Kymsotessa yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Testi on tarkoitettu ikääntyneiden kotona asumisen turvallisuuden tukemiseksi palvelujen painopisteen siirtyessä kotiin. Testi antaa jokaiselle helpon keinon tunnistaa kotona asumisen turvallisuusriskejä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Testin pohjana on toiminut EKSOTEssa kehitetty...

Kymsoten Kotihoidossa osa sote-uudistuksen tavoitteista on jo toteutettu

Tiedote

Kymsoten Kotihoidon kehittäminen vastaa jo nyt pitkälti sote-uudistuksen tuleviin vaatimuksiin. Kymenlaaksossa on säännöllisen kotihoidon asiakkaita noin 2200, ja lisäksi tilapäisiä asiakkaita noin vajaa 600 kuukaudessa.

Sote-uudistus hyväksyttiin kesällä ja ensimmäiset lait tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö on...