Uutiset

Kymsoten kotihoitoon perustetaan digitaalisen palvelutoiminnan keskus – toiminta käynnistyy toukokuun lopulla

Tiedote 27.4.2021

Digitaalisuuden lisääminen kotihoidon palveluissa luo uusia mahdollisuuksia työn teolle.

Kymsoten Digitaalisen palvelutoiminnan keskukseen (DPK) sijoitetaan kaikki kotihoidon työ, joka tehdään digitaalisia järjestelmiä hyödyntäen. Keskuksen toiminnan tavoitteena on selkeyttää sekä kotihoidon kentällä toimivien hoitajien työtä että parantaa ja varmentaa digitaalisten ratkaisujen kautta tuotettavaa palvelua.

Keskus palvelee Kotihoidon asiakkaina jo olevia ja heidän omaisiaan. Ikäopastimen palvelu palvelee jatkossakin henkilöitä, jotka eivät vielä ole kotihoidon piirissä.

Digitaalisen palvelukeskuksen työntekijät ovat kotihoidon omia työntekijöitä.

Digitaalisen palvelutoiminnan työntekijät ovat kotihoidon omia ammattilaisia. Työntekijät haettiin kotihoidon sisäisen kiinnostuskartoituksen avulla, ja kiinnostuneita oli 47.

Keskukseen sijoittuvat Kotihoidon keskitetty puhelinpalvelu, virtuaalikotihoidon palvelu, kotihoidon digitaalisten järjestelmien herätteiden ja hälytysten käsittely, työnjako sekä etäyhteyden kautta toteutettava kuntouttava päivätoiminta.

Toimintaa on suunniteltu yhdessä kotihoidon henkilöstön, luottamusmiesten, työsuojelun, palvelujohdon sekä muiden palvelujen kanssa syksystä 2020 lähtien. Kehittämistä on edistetty Big Room-päivissä ja pienempien työpajojen voimin. Kyseessä on Kotihoidon sisäinen toimintamalli, joka vapauttaa työntekijöille enemmän aikaa keskittyä konkreettiseen asiakastyöhön.

Keskuksen toimipisteet tulevat sijaitsemaan Kouvolan keskustassa kotihoitokeskuksen yhteydessä kauppakeskus Valtarissa ja Haminan sairaalakiinteistön kotihoitokeskuksessa.

Keskitetty puhelinpalvelu ja virtuaalikotihoidon palvelut sujuvoittavat työtä

Kotihoidon keskitetty puhelinpalvelu on uusi palvelu, joka tulee korvaamaan kotihoidon tiimien päivystyspuhelimet. Puhelinpalvelussa työskentelevät kotihoidon ammattilaiset ja palvelu on auki jokaisena viikonpäivänä klo 7-21.

– Puhelinpalvelun tavoitteena on tuoda työrauhaa kentällä toimiville kotihoidon hoitajille, kun puhelut jatkossa ohjautuvat yhteen paikkaan sekä helpottaa ammattilaisen, omaisen ja asiakkaan yhteydenottoa kotihoitoon ja näin sujuvoittaa palvelua, kertoo vs. palvelualuepäällikkö Niina Forsström Kymsotesta.

Tiedote keskitetyn puhelinpalvelun puhelinnumerosta toimitetaan kotihoidon asiakkaille ja sisäisille sekä ulkoisille yhteistyötahoille toukokuun aikana.

Virtuaalikotihoidon palvelu toteuttaa kaikki kotihoidon kuvapuheluyhteyden välityksellä tehtävät ohjaukselliset asiakaskäynnit. Virtuaalikotihoidon palvelu perustuu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, ja sitä tuotetaan viikon jokaisena päivänä klo 7-21.

Kotihoidon digitaalisten järjestelmien tuottamien herätteiden ja hälytysten käsittely on myös tärkeä osa asiakkaan palveluprosessia.

– Digitaalisten järjestelmien avulla ja kautta saadaan tietoa asiakkaan laitteiden toiminnasta, asiakkaan toimintakyvystä, laitteiden toimintahäiriöstä sekä voidaan viestiä omaisten kanssa. Herätteiden ja hälytysten käsittelijät pitävät kokonaisuuden kasassa ja toimittavat tiedon oikealle tahoille, Forsström kertoo. 

Esimerkiksi jos asiakkaan kuvapuhelulaitteessa on toimintahäiriö, työntekijä tekee siitä tukipyynnön laitetukeen sekä informoi hoitajia, tai omainen on jättänyt järjestelmään pyynnön läheisensä käynnin siirtämisestä, niin työntekijä peruu käynnin käyntilistalta ja tiedottaa hoitajia.

Työnjako huolehtii, että kaikki asiakkaan tarvitsemat päivittäiset kotihoidon käynnit jaetaankotihoidon vuorossa oleville hoitajille, joilta löytyy asiakkaan tarpeen edellyttämä osaaminen.

Etäyhteyden kautta toteutettava kuntouttava päivätoiminta on vasta suunnitteilla olevaa palvelua. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kuntouttavaa päivätoimintaa voidaan tarjota asiakkaan kotiin kuvapuhelulaitteen välityksellä ja toteutettuna yhteistyössä oppilaitosten, yhdistysten, järjestöjen, seurankunnan, kuntien jne. kanssa. Etäyhteyden kautta useammat asiakkaat voivat osallistua fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Etäyhteyden kautta asiakas voi olla ryhmän jäsen myös kotoa käsin.