Uutiset

Kymsotessa käynnistettiin helmikuussa astmapotilaan sähköisen hoitopolun koejakso

Tiedote 4.5.2021

Digihoitopolku auttaa astmaan sairastuneita löytämään sairauteen liittyvät tärkeät linkit ja tiedot helposti yhdestä osoitteesta. Uudistuvan hoitopolun pilotti käynnistettiin onnistuneesti astmapotilaiden diagnostiikan ja hoidon etäseurannalla. 

Astmapotilaan sähköisen hoitopolun kokeilu on käynnistynyt PEF-etäseurannalla, jota pilotoidaan Kymsoten Karhulan terveysasemalla terveyskeskuksen astmahoitajan toimesta vuoden 2021 aikana. PEF (peak flow) tarkoittaa uloshengityksen huippuvirtausta, jonka mittausta käytetään astman toteamiseksi ja hoidon seurannassa. PEF-etämittaus modernisoi ja digitalisoi astmapotilaiden hoitoketjua ja sitä myöten parantaa hoitotuloksia ja säästää resurssikuluja.

Etä-PEF mittari

PEF-etäseuranta on osa isompaa sähköisen hoitopolun kokonaisuutta. Tällä hetkellä astmapotilaan digipolkuun on lisäksi kehitteillä omahoitoon liittyvää materiaalia, kuten lääkkeenoton ohjausvideoita ja sähköisiä kaavakkeita, kuten astmatesti, cat-testi, PEF-seurantakaavake, oireseurantakaavake sekä sähköinen yhteydenottolomake astmahoitajalle. Hoidon ohjauksen tueksi otetaan tulevaisuudessa myös käyttöön Livechat, jolla potilas tavoittaa astmahoitajan helposti ja nopeasti.

PEF-etäseuranta tehostaa astman hoitoa ja minimoi ajanhukan

PEF-etäseurannalla on selkeitä etuja onnistuneen diagnoosin ja tehokkaan ajankäytön saavuttamisessa:

  • PEF-etäseuranta tarjoaa astmapotilaalle digitaalisen hoitoketjun ja parantaa hoitotuloksia ja vähentää resurssikulutusta.
  • Siirtyminen PEF-etämittaukseen tehostaa astman diagnostiikkaa ja kontrolleja – ja siirtää tästä vapautuvia resursseja muualle.
  • Astman diagnostiikan ja kontrollimittausten huonolaatuiset mittaukset jäävät käytännössä kokonaan pois ja vältetään hukkakäyntejä terveydenhuollon pisteissä ja vastaanotoilla.

Huonosti toteutuneet PEF-seurannat usein viivästyttävät oikeaa diagnoosia tai hoidon tehostamista ja aiheuttavat tarpeetonta harmia myös potilaille. Etäseurannalla on onnistuttu vastaamaan hyvin tähän ongelmaan.

– Ammattilainen pystyy seuraamaan mittausjaksoa reaaliaikaisesti ja puuttumaan ilmaantuviin ongelmiin ajoissa. Tämä parantaa seurannan luotettavuutta ja sitä että ne tulee tehtyä oikein, kertoo astmahoitaja Hanna Hovi Karhulan terveysasemalta.

PEF-etäseurannan kokeilujakso käynnistettiin helmikuussa 2021, minkä jälkeen pilottiin koulutettiin hoitaja ja toimintamallia kehitettiin. PEF-mittareita on tällä hetkellä jatkuvassa käytössä yhdeksän, ja onnistuneita seurantoja on tehty tähän mennessä noin 20.

– Käyttäjiltä saadun palautteen mukaan mittari koettiin helppokäyttöiseksi. Usea käyttäjä on kokenut hyväksi sen, että sovellus ohjaa seurannan tekemistä ja muistuttaa puhalluksista, kertoo Hovi.

Etäseurannan asiakkaiden ikähaarukka on laaja, sillä kokeilujaksoon on osallistunut 14–80-vuotiaita. Hovi sanoo, että iällä ei ole ollut merkitystä seurannan onnistumisen suhteen. Teknisiäkään ongelmia ei ole juurikaan syntynyt.

– Olen todella tyytyväinen pilotissa mukana olleisiin asiakkaisiin ja heidän rohkeuteen kokeilla uutta digitaalista ratkaisua, kiittää Hovi asiakkaitaan.

Tällä hetkellä digihoitopolun pilotti on käynnissä Karhulan terveysasemalla, mutta toiminta on tarkoitus jalkauttaa tämän ja ensi vuoden aikana myös muille Kymsoten keuhko-vastaanotoille.