Uutiset

Korona-aika näkyy matalan kynnyksen palveluiden kasvavana tarpeena

Tiedote 24.5.2021

Korona-aika näkyy Kymenlaaksossa selkeänä kasvuna Nuorten Matalassa eli matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa sekä käynneissä, kontakteissa että asiakasmäärissä.

– Korona-aika näkyy meidän toiminnassa tosi selvästi, asiakasmäärät kasvavat koko ajan. Kävijämäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet, erityisesti Kouvolassa on ollut paljon kasvua. Erilaiset ahdistus- ja masennusoireet ovat nuorilla tavallisia, kertoo palveluesimies Minna Keränen Kouvolan Nuorten Matalasta. Myös koulujen tilanne ja oppimisvaikeudet näkyvät esimerkiksi koulupudokkaiden määrissä.

– Korona-aikaan ehkä myös vanhempien ja perheiden ongelmat ovat kärjistyneet, Keränen sanoo.

Taulukko 1: Nuorten matalan käynnit (terv.huolto) Tammi-huhtikuu

Nuorten Matalan käynnit kasvoivat tammi-huhtikuussa sekä Kotkassa että Kouvolassa verrattuna saman ajanjakson vuoden 2020 käynteihin. Yhteydenotot Nuorten Matalaan ovat samalla ajanjaksolla kasvaneet useilla sadoilla, ja erityisesti Kouvolassa kasvua on ollut paljon.

Sen sijaan Nuorisopsykiatrian poliklinikkakäynnit ja asiakasmäärät olivat pysyneet suunnilleen samana tai hieman vähentyneet edellisvuoteen verrattuna.

Taulukko 2: Nuorisopsykiatrian poliklinikan käynnit Tammi-huhtikuu

Nuorten Matalaan voi ottaa yhteyttä nuori tai hänestä huolestunut aikuinen

Nuorten Matala on tarkoitettu ensisijaisesti 13-17 -vuotiaille nuorille, heidän vanhemmilleen ja läheisilleen. Myös eri ammattilaiset voivat olla yhteydessä yksikköön silloin kun on huolta nuoren tilanteesta.  Nuorten Matalan yksiköt tarjoavat Kymenlaakson nuorille matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, hoidon ja tuen arviointia sekä nuoren ja perheen tarpeeseen vastaavia hoito- ja tukitoimia ilman lähetettä. Nuorten matalaan voi ottaa yhteyttä, kun nuorella, hänen vanhemmillaan tai viranomaisella on huolta esimerkiksi nuoren mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä, koulu- tai opiskeluasioista, nuoren itsenäistymiseen tai käyttäytymiseen liittyvistä kysymyksistä, kodin ristiriitatilanteista tai vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä.

Nuorten Matalan yksiköt toimivat Kymenlaaksossa Kotkassa ja Kouvolassa, ja tarvittaessa tehdään myös jalkautuvaa työtä. Kotkan yksikön toiminta-alueena ovat kaikki Etelä-Kymenlaakson kunnat. Toimipisteisiin voi ottaa yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse. Nuorten Matalasta saa puhelinneuvontaa, ja lisäksi asiakkaita tavataan henkilökohtaisesti toimistolla, kotikäynneillä tai muissa asiakkaiden toimintaympäristöissä.

Moniammatilliseen työryhmään kuuluu sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijä, psykologi, toimintaterapeutti ja lääkäri. Nuorten Matalan psykososiaaliseen palvelukokonaisuuteen kuuluu nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohella erialisia sosiaalihuollon palveluja, kuten sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus ja erilaiset ryhmätoiminnat. Lisäksi yksikkö hoitaa alle 18-vuotiaiden rikoksiin syyllistyneiden nuorten prosessin.

Sosiaali- ja terveysneuvonta PISTE auttaa päihteiden käyttäjiä myös korona- aikana

PISTEEN tavoitteena on madaltaa kynnystä päihdepalveluihin ja tavoittaa ne henkilöt, joilla on riski jäädä palveluiden ulkopuolelle. Pisteen palvelut on tarkoitettu erityisesti huumeidenkäyttäjille, ja sen toiminnalla myös pyritään ehkäisemään infektioiden ja tartuntatautien leviämistä. Pisteeseen voit tulla aukioloaikojen aikana ilman ajanvarausta. Saatavilla on palvelut sosiaali- ja terveysneuvonnasta ja palveluohjauksesta likaisten käyttövälineiden vaihtoon sekä C-hepatiitin pikatestaukseen ja hoitoon. Pisteen kävijämäärät ovat kasvussa.

– Pisteessä on saatavilla anonyymia palvelua, voi tulla ilman ajanvarausta ja nimettömänäkin. Tänne on helppo tulla, ja olemme voineet pitää ovet auki myös korona-aikana, kertoo palveluesimies Sonja Eerola.

Kotkan Pisteessä on sairaanhoitajan ja sosiaalityöntekijän lisäksi nyt mahdollista keskustella perjantaisin myös kokemusasiantuntijan kanssa.

  – Tuntuma on, että huumeiden käyttö ja pahoinvointi on lisääntynyt korona-aikana. Työttömyys ja perheiden huono tilanne vaikuttaa toki päihde- ja mielenterveysongelmiin. Asiakkailla ei ole sosiaalisia kontakteja koronan takia, ja kun ryhmätoimintaa tai muuta ei ole, apua ei ehkä ole niin helposti saatavissa, ja monen tilanne voi huonontua, Eerola sanoo.

Nuorten Zekki on digipalvelu verkossa 

Zekki-digipalvelu laajenee Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueelle. Kesäkuusta 2021 alkaen alueen nuoret saavat suosituksia valtakunnallisten palvelujen lisäksi myös erilaisista lähipalveluista, jos he tekevät verkossa Zekki-hyvinvointitestin. Zekki kannustaa pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Verkossa toimiva digipalvelu on tarkoitettu 15–25-vuotiaille nuorille sekä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työkaluksi.  

Zekki-digipalvelu

PISTE – päihdepalvelut

PISTE Kotka
Turvalantie 2
p. 040 161 6181​

Maanantaisin 11.30-15.30
Keskiviikkoisin 11.30-15.30
Perjantaisin 9.30-13.30 ​

Kouvola / Kuusankoski
Kuusankoskenkatu 4B
p. 040 6795002
Tiistaisin ja Torstaisin 14.15-15.45

Hamina
Reutsinkatu 5
p. 040 7288366​
Tiistaisin 14.15-15.45