Uutiset

Perhekeskus kokoaa lapsiperheiden palvelut yhteen myös verkossa

Tiedote

Perhekeskus kokoaa sateenvarjonsa alle lähes kaikki lapsiperheiden palvelut. Se on kokonaisuus, johon kuuluu useiden verkostojen toimijoita ja myös digitaalisia, perheille suunnattuja verkkopalveluja Kymsoten alueella.

Perhekeskus tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille yhtenäisen palvelukokonaisuuden, joka rakentuu yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Perhekeskuksesta lapsiperhe saa tarvitsemansa palvelut helpommin ja yhdestä paikasta. Perhekeskus toimii verkostona tai yhteisissä tiloissa lähellä asiakasta. Kymenlaakso on jaettu yhdeksään perhekeskusalueeseen.

Perhekeskuskoordinaattorit kehittävät ja käynnistävät yhdessä verkoston kanssa alueilla tehtävää työtä. Tilasuunnitelman mukaisesti edetään kohti yhteisiä tiloja esimerkiksi sote-keskusten yhteyteen (kuten Haminassa), koulukeskusten yhteyteen (kuten Valkealassa) tai neuvoloiden yhteyteen.

– Perhekeskus tarjoaa meille hyvät verkosto- ja yhteistyömahdollisuudet toiminnassa. Tavoitteena on yhdistää palvelut ja toimijat, ja tehdä yhdessä töitä lasten ja perheiden hyväksi, kertoo vastaava perhekeskuskoordinaattori Mari Nieminen Kymsotesta. Tätä kautta tavoitteena on varhaisempi, viiveetön, vaikuttava ja myös lyhytkestoisempi tuki perheille. Tästä on saatu jo hyviä kokemuksia Kymenlaaksossa.

Perhekeskus ja sen kehittäminen on Kymsotessa osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta 2020-2022.

Perhekeskuksen hankekokonaisuudessa kehitettäviin palvelukonsepteihin kuuluvat perheiden sosiaalityön ja perhetyön alueelliset tiimit, kehitykselliset palvelut ja lapsen mielenterveyden varhainen tuki.

Perhekeskusten uusissa tiimeissä toimii sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, perhetyöntekijöitä, perheohjaajia, perheterapeutti ja projektityöntekijä. Tavoitteena on, että sama työntekijä jatkaa perheen kanssa työskentelyä. Tiimit työskentelevät systeemisellä työotteella.

– Systeeminen työote tiivistää perheen ja palveluverkoston yhteistyötä sekä lisää asiakkaiden osallisuutta omien palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, sanoo perhekeskuskokonaisuuden projektivastaava Tarja Tammekas.

Perhekeskuksen kehittämiseen ja verkostotyöhön liittyvät myös pilottikokeilut, joita on esimerkiksi Puheterapia jalkautuu varhaiskasvatukseen -pilotti. Pilotissa otetaan käyttöön uusia työmuotoja lapsen puheen ja kielen kehityksen varhaiseen tukeen, ja se on parhaillaan käynnissä osassa Kouvolan alueen päiväkodeista. Lisäksi käynnissä on Varhaisen perhetyön kehittäminen – viiveetön tuki kotiin -pilotti.

Lasten kehityksellisissä palveluissa tutkitaan, seurataan, kuntoutetaan ja hoidetaan lapsia, joilla on erilaisia kehityksellisiä vaikeuksia mm. motoriikassa, tarkkaavaisuudessa, puheen- ja kielenkehityksen taidoissa, oppimisvalmiuksissa sekä sosiaalisissa- ja vuorovaikutustaidoissa. Uudessa palvelukonseptissa lapsen kehityksen ja mielenterveyden pulmiin apua saa entistä varhemmin.

Kohtaamispaikkatoiminnasta matalan kynnyksen tukea

Perhekeskuksen kohtaamispaikkaan ovat tervetulleita kaikki lapset, heidän perheensä ja läheisensä. Kohtaamispaikkatoiminta tarjoaa matalan kynnyksen tukea perheille. Kohtaamispaikassa järjestetään myös kohdennettua ryhmätoimintaa alueen tarpeet huomioiden. Kohtaamispaikkana voi olla asuinalueen perhekeskuksen kohtaamispaikka, perhekahvila, avoin varhaiskasvatus, seurakunnan perhekerho tai muu sellainen. Kotkassa avoin varhaiskasvatus, MLL ja seurakunta ovat mukana kohtaamispaikkaverkostossa.

Perhekeskuksen kohtaamispaikkaa ohjaavat THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) valtakunnalliset kriteerit.

Perheille on tarjolla myös monipuolisia verkkopalveluja

Perhekeskus toimii myös verkossa, ja toteuttaa myös digipalveluita verkostoyhteistyönä.
Verkkopalveluja perheille löytyy Odottavien olohuone -palveluista nuorille tarkoitettuun Onks tää normaalia chat -palveluun.

– Esimerkiksi Odottavien olohuone on toiminut aikaisemmin fyysisesti, mutta korona-aika vauhditti siirtymää verkkoon ja myös perheiltä on tullut toive verkkototeutuksesta, kertoo perhekeskuskoordinaattori Emilia Koivistoinen. Kun fyysiset perhevalmennukset loppuivat koronarajoitusten myötä, on ollut hienoa että voimme tarjota vastaavia palveluita verkossa.

Lisäksi tarjolla on ollut Vanhemmuuden tuen webinaareja ja kohdennettuja ryhmiä, esimerkiksi Vauvaperheiden uniryhmä.

Odottavien olohuoneen suunnittelussa on ollut mukana moniammatillinen ryhmä, johon kuuluu neuvolan terveydenhoitajia, äitiysfysioterapeutti, avoin varhaiskasvatus, perheohjaajia, Perhekeskuskoordinaattorit sekä MLL Kaakkois-Suomen piiri, Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys, Perheasiainneuvottelukeskus ja perheneuvola.

-Verkkopalveluiden hyödyt ovat olleet parempi saavutettavuus ja yhteistyön tiivistyminen eri ammattikuntien välillä, Koivistoinen kertoo.

Perhekeskuksen palvelut:

www.kymenlaaksonperhekeskus.fi