Uutiset

Kymsote on aloittanut yhteistyön Koti TV:n kanssa – Koti TV on kaikkien Kymenlaakson ikäihmisten katsottavissa

Tiedote

Kymsote on aloittanut pilottiyhteistyön Koti TV -televisiokanavan kanssa. Aluksi on kyseessä puolen vuoden yhteistyön kokeilu ajalla 1.7.-31.12.2021. Pilottijakson aikana kerätään kokemuksia palvelusta ja asiakaspalautetta.

Koti TV on ikäihmisille suunnattu maksuton TV-kanava, joka tarjoaa liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta, sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä joka arkipäivä klo 11–13.

Koti TV on nyt Kymsoten ja muiden Kymenlaakson ikäihmisten käytettävissä. Koti TV:tä voi katsoa kuka tahansa vapaasti kotonaan ja kaikissa asumispalvelun yksiköissä.

Kanavat ja alueet
Koti TV näkyy

  • antenni-tv:ssä kanavalla 33
  • DNA:n ja Telian kaapeli-tv:ssä kanavalla 66
  • Ålcomin partneroperaattoreiden kanavalla 99.

Taustana KotiTV-yhteistyölle on valmisteilla oleva ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma ja alueellinen hyvinvointikertomus, jotka nostavat esille mm. korona-ajan mukanaan tuomat haasteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnille.

– Rajoitusten mukanaan tuoma sosiaalisten verkostojen ja suhteiden sekä kulttuuri- ja liikuntatoimintojen vähentyminen ovat vaikuttaneet ikääntyneen väestön yksinäisyyden kokemukseen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Koti TV on nähty hyvänä keinona täydentää ikääntyneelle väestöllemme suunnattuja ennaltaehkäiseviä ja kotona asumista tukevia toimintoja, sanoo kehittämispäällikkö Sanna Koste Kymsotesta.

Kanavan tavoitteena on tuoda ikäihmisten päivään mielekästä sisältöä, lisätä virikkeellistä toimintaa ja aktiivisuutta sekä auttaa arjen rytmityksessä, kuten muistamaan säännölliset ruokailut.

Ohjelmistossa on toimintaa sekä keholle että mielelle – kotona tehtävää arkiliikuntaa ja viriketoimintaa. Kunto-ohjeita toistetaan viikoittain, jolloin liikesarjat tulevat tutuiksi, muisti vetreytyy ja saadaan paras mahdollinen vaikuttavuus ikäihmisen toimintakykyyn.

Ikäihmisille suunnattua sisältöä omassa olohuoneessa

Koti TV mahdollistaa kotona asuvien ikäihmisten kunnon ylläpitoa erilaisten kuntoutushetkien, kuten istuma- ja seisomafysion sekä muistijumpan avulla. Lisäksi kanava tarjoaa mielekästä sisältöä esimerkiksi yhteislaulujen, museokierrosten sekä opetuksellisen sisällön kautta.

Ohjelmat sisältävät eri toimintakyvyn tasoille sopivaa liikunnallista etäkuntoutusta, muistikuntoutusta ja muuta päivätoimintaa korvaavaa ikäihmisten aktivointia ja opastusta.

– Etäpalvelut on suunniteltu yhdessä ikäihmisten kuntoutuksen ja etäoppimisen ammattilaisten kanssa kuntien vanhustyön toimijoita sekä omais- ja vanhusverkostojen asiantuntijoita kuullen, kertoo Sami Hautaniemi Koti TV:tä tuottavasta Kuntopaikka HH Oy:stä.

Koti TV saavuttaa Suomessa jo 2,6 milj. katsojaa kahdeksassa maakunnassa, joita ovat Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta, Uusimaa ja Kymenlaakso.

– Koti TV -kanava perustettiin havaittuun tarpeeseen ja sen kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti. Olemme saaneet paljon kiitosta ja positiivista palautetta niin ikäihmisiltä kuin heidän omaisiltaan ja hoitajiltaan. Palautteiden avulla pystymme jatkuvan kehityksen periaatteella kehittämään Koti TV:tä kanavan kohderyhmän, ikäihmisten, tarpeisiin jatkossakin”, kertoo Hautaniemi.

Palvelukanavan näkyvyyden mahdollistavat sairaanhoitopiirit ja sote-alueiden kunnat.

Etäkuntoutuksen sisällöt ovat suunnitelleet ja tuottaneet ikäihmisten kuntoutukseen erikoistuneet fysioterapeutit.

Kaikki Koti TV:n ohjelmasisällöt striimataan ja ne ovat katsottavissa  www.kotitv.fi –osoitteessa. Saatavissa on myös tallenteita ja harjoituspäiväkirjoja vanhuspalveluiden työntekijöitä varten helpottamaan ikäihmisten liikuttamista ja kuntoutusta.

Teknistä tukea voi pulmatilanteissa kysyä Koti TV:n  Asiakaspalvelusta, p. 050 551 4066 (arkisin 10 – 12) tai s-postitse info@kotitv.fi