Uutiset

Sote-uudistus tulee porrastetusti voimaan 1.7. alkaen – Kymsote siirtymässä VATE-vaiheeseen

Tiedote


Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista hyväksyttiin eduskunnassa 23.6. Tasavallan presidentti vahvisti lait 29.6.2021. Lait tulevat voimaan porrastetusti, ensimmäiset nyt 1. heinäkuuta.

Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustetaan mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Suomeen muodostetaan sote-uudistuksen myötä 21 hyvinvointialuetta, joille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Uudellamaalla hyvinvointialueita on neljä. Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien toiminta siirtyy hyvinvointialueille.

Pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluita terveydenhuollolle. Tällä hetkellä pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 500 000 kiireellistä ensihoitotehtävää Suomessa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä joidenkin muiden palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien.  Kymsoten osalta sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät on pääsääntöisesti jo siirretty kuntayhtymän vastuulle, mikä antaa Kymsotelle hyvät lähtökohdat jatkaa sote-uudistuksen valmistelua. Pelastustoimen järjestäminen siirtyy perustettavan hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alusta.

Kymsoten vastuulle siirtyvät myös opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, kuten muillakin hyvinvointialueilla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavat hyvinvointialueet ja kunnat yhdessä.

– Hyvinvointialueen valmistelu alkaa välittömästi, kun väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE on asetettu, sanoo Kymsoten hallintojohtaja Ari Nevalainen. Kymsote on hyvinvointialuetta valmisteltaessa hyvässä vaiheessa, koska suurin osa siirrettävistä palveluista ja tehtävistä on jo siirtynyt kuntayhtymän vastuulle 1.1.2019.

Väliaikainen toimielin eli VATE

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Väliaikainen toimielin valmistelee asioita valtuuston ratkaistavaksi. Se voi tehdä sopimuksia ja palkata henkilöstöä määräaikaisesti, korkeintaan 31.12.2023 saakka. Kymsoten hallitus kokoontuu 6.7.2021  asettamaan  VATEn, ja sen toiminta käynnistyy elokuun alussa.

Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on suorilla vaaleilla valittava aluevaltuusto. Aluevaltuuston ensimmäiset vaalit järjestetään tammikuussa 2022.

Hyvinvointialueiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion rahoituksella, ja osaksi palvelujen käyttäjiltä perittävillä asiakasmaksuilla. Hyvinvointialueiden rahoitus jaetaan alueille asukkaiden laskennallisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien palvelutarvetta ja olosuhdetekijöitä kuvaavien tekijöiden perusteella. Lisäksi osa rahoituksesta määräytyy asukasmäärän mukaan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteerin perusteella.

Kymsoten on jatkossa sopeutettava toimintaansa uuden rahoitusmallin mukaiseksi.

Hyvinvointialueen henkilöstö

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen.

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.