Uutiset

Kymsoten Kotihoidossa osa sote-uudistuksen tavoitteista on jo toteutettu

Tiedote

Kymsoten Kotihoidon kehittäminen vastaa jo nyt pitkälti sote-uudistuksen tuleviin vaatimuksiin. Kymenlaaksossa on säännöllisen kotihoidon asiakkaita noin 2200, ja lisäksi tilapäisiä asiakkaita noin vajaa 600 kuukaudessa.

Sote-uudistus hyväksyttiin kesällä ja ensimmäiset lait tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lisäksi lausuntoa laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelulain muutokseen. Esityksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kotihoidon resursseja ja laatua sekä kehittää asumisen välimuotoisia ratkaisuja, tehostaa omavalvontaa ja ottaa käyttöön teknologisia ratkaisuja iäkkäiden kotiin annettavissa palveluissa.

Kymsoten Kotihoidossa monia uudistuksia on jo tehty tai työn alla. Esimerkiksi tarvepohjainen toimintamalli on otettu käyttöön, ja kotihoidon puhelut on keskitetty uuteen digitaalisen palvelutoiminnan keskukseen.

– Näitä asioita on Kymsotessa kehitetty ja osa toteutettukin. Yksi suuri haaste on kuitenkin henkilöstön saatavuus kotihoidossa ja yleensä tällä alalla, sanoo palvelupäällikkö Jenni Yläjääski Kymsoten Kotihoidosta. Tälläkin hetkellä kotihoitoon tarvittaisiin kymmeniä hoitajia lisää.

Kymsote tekee tässä yhteistyötä myös oppilaitosten ja oppisopimusopiskelijoiden kanssa. Kehitteillä on oppisopimuspolku alan opiskelijoille, jota kautta opiskelijat pääsisivät myös työllistymään nopeammin suoraan kotihoidon osaajiksi.

Teknologiset ratkaisut ja tukipalvelut osana kotihoitoa 

Kotihoidon uudistuksilla tavoitellaan parannusta terveys- ja hyvinvointipalveluiden saatavuudessa. Yksi tavoite on myös tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään digitaalisten ratkaisujen avulla. Osa kotihoidon palveluista voidaan tuottaa erilaisten teknologisten välineiden avulla (esim. etähoiva-tabletti tai lääkkeenantoautomaatti).  

– Digitaaliset ratkaisut laajenevat Kymsoten kaikille alueille elokuussa. Myös vasta perustettu kotihoidon Digitaalinen palvelukeskus liittyy näihin uusiin teknologisiin ratkaisuihin, projektivastaava Noora Haimi kertoo.

Digitaalisiin palveluihin kuuluu esimerkiksi sensoritekniikka, joka antaa havaintotietoa asiakkaan toimijuudesta omassa kodissaan vuorokauden ympäri, lääkemuistuttaja, verenpaineen etämittauslaitteisto sekä kuvapuheluyhteyden mahdollistava tablettilaite.

Kymsotessa on ollut ja aikaisemmin käytössä lääkeannosautomaatteja, sensoritekniikkaa ja muitakin digitaalisia apuvälineitä joillakin alueilla. Tavoitteena on nyt laajentaa digitaalisten palveluiden valikoimaa kaikille alueille.

Kotihoidon digitaaliset palvelut

Kymsoten Kotihoidossa on otettu käyttöön tarvepohjainen toimintamalli 12.7.2021 alkaen. Muutosvaihe on vielä menossa hoitoringeissä.  Periaatteena on, että henkilöstön määrä hoitoringeissä perustuu hoitoringin asiakastarpeisiin.

– Hoitoringit ovat aiempia tiimejä pienempiä niin asiakas- kuin henkilöstömäärältäänkin. Tällä tavoitellaan sitä, että asiakkaan luona käy mahdollisimman vähän hoitajia, ja sitä kautta turvataan hoidon laatua ja jatkuvuutta asiakkaan näkökulmasta, sanoo projektikoordinaattori Kaisa Tuuri.

Kotihoidossa uudet hoitoringit otettiin käyttöön heinäkuussa. Huhtikuussa Kotihoidon Kuusankosken itä-tiimissä aloittaneen sairaanhoitaja Aini Karlssonin mukaan työ itsessään ei ole ainakaan sairaanhoitajan näkökulmasta paljon muuttunut.

– Työ on itsessään tosi upeaa, ja meillä on hyvä porukka ja tiimi. Kesällä on kuitenkin ollut aika kiirettä lomien ja muiden takia, resursseja ei ole tarpeeksi. Tämä on minusta mainettaan parempi paikka, ja itse olen pystynyt perhetilanteen vuoksi joustamaan, vaikka töitä on kesän aikana ollut aika paljon, Karlsson sanoo. Hän odottaa tilanteen rauhoittuvan ja hoitorinkien toiminnan lähtevän kunnolla käyntiin syksyllä, kun lomat on pidetty.

Aluejako on muuttunut ja tavoitteena ovat aiempaa pienemmät hoitoringit, jolloin esimerkiksi matka-aikoja saataisiin vähenemään.

Ministeriön esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotiin annettavien palvelujen kokonaisuutta sekä säädettäisiin tukipalveluista sosiaalipalveluna. Kymsotessa tukipalvelut ovat jo nyt osa kotihoitoa. Tukipalveluja ovat ateria-, kylpy- ja turvapalvelu sekä päiväkeskustoiminta.

Kymsotessa turvapalvelu on osa tukipalveluita. Turva-auttajatiimien toiminta on käynnistynyt tänä vuonna, ne asentavat esimerkiksi turvalaitteita ja huolehtivat turvahälytyskäynneistä.

Ministeriön esityksessä säännökset ehdotetaan uudistettavaksi niin, että kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistetään kotihoidoksi. Turvapalvelu sisältyisi tukipalveluihin uutena palvelumuotona, kuten Kymsotessa jo onkin.

Kymsote tuottaa jo tällä hetkellä kotihoitoa 24 h vuorokaudessa. Kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen. Kymsotessa asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan avun tarve ja tarvittavat palvelut.

Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma pohjautuu RAI-arviointiin. RAI-järjestelmän avulla selvitetään vertailukelpoisesti asiakkaiden palvelutarpeet ja kohdennetaan palvelut oikein ja tarpeenmukaisesti. RAI-järjestelmä on ollut Kymsotessa käytössä jo pitkään. Lain mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023.