Uutiset

Turvallinen Koti -hanke esittelee turvallisuusteknologiaa demokodissa

Oleskelutila, Kotola (Kuva: Ksao).

Turvallinen koti -hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli kotihoidon ammattilaisten ja ammatillisen koulutuksen välille. Hanke tähtää ikääntyneiden turvallisen kotona asumisen tukemiseen. Demoympäristöön on rakennettu tavanomainen koti, jonne digitaaliset apuvälineet ja turvallisuutta lisäävä teknologia on sijoitettu, ja jossa sitä voidaan esitellä ja testata.

Toimintamalli tukee ja vahvistaa hoitohenkilöstön osaamista ja antaa opiskelijoille valmiudet kotihoidon käytössä olevien digitaalisten ratkaisujen käyttöön jo opintojen aikana. 

Turvallinen Koti -projektia on toteutettu organisaatiorajoja ylittävänä yhteistyönä Kymsoten, Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) sekä Etelä- Kymenlaakson ammattiopiston (EKAMI) kanssa. ​ 

”Yhteiskuntamme ikärakenteen muutoksesta johtuen hoivan tarve kasvaa jatkuvasti ja ihmiset voivat asua kotonaan sinne tuotujen palvelujen turvin yhä pidempään. Digitaalisten tukipalvelujen käyttö tässä ympäristössä on jo todellisuutta ja osaamista tarvitaan lisää. Demoympäristö mahdollistaa näiden taitojen turvallisen harjoittamisen aidossa ympäristössä aitojen asiakkaiden kanssa, ja hyödyttää palvelun loppukäyttäjää, asiakasta. Projekti on todella osunut yhteiskunnallisesti oikeaan aikaan ja tarpeeseen, olemme KSAO:ssa innolla mukana”, kertoo tiimiesimies Juha Peteri KSAOsta.

”On ollut hienoa päästä osaksi konkreettista alueellista työelämää näin aktiivisen roolin kautta.  Kymsote on halunnut lähteä tekemään kanssamme tätä demokotihanketta ja se osoittaa, että meitä arvostetaan vastuullisena koulutuksen toteuttajana”, sanoo lehtori Hanne-Marie Grönholm Ekamista. KSAO on ollut myös erinomainen ja korvaamaton yhteistyökumppani, koska siellä hanke on käynnistynyt jo aikaisemmin. ”Ksaolaiset ovat osoittaneet mahtavaa tiimityöskentelyä sekä tarjonneet neuvoa, opastusta ja omia esimerkkejään. Tavoitteemme on selkeästi yhteinen, ja vierailuja on tehty puolin ja toisin,” Grönholm kertoo. ”Yhteistyömme varmistaa myös yhtenäisen ja selkeän lopputuloksen saavuttamista ja lisää yhdenvertaisia ja tasalaatuisia palveluja koko alueella.”

Kymenlaakson pelastuslaitos osallistui Turvallinen Koti -oppilaitosyhteistyön projektiin antamalla asiantuntemuksensa ja viranomaisnäkökulman kodin turvallisuuteen liittyen. Kymenlaakson pelastuslaitos tuotti demoympäristöihin kansalaisille ja ammattilaisille suunnattuja infotauluja kodin palo- ja poistumisturvallisuuden näkökulmasta.  

Demokoti esittelee uutta turvallisuusteknologiaa

Oppilaitosten kanssa yhteistyössä rakennettiin fyysiset demoympäristöt eli kodit, joissa lähihoitajaopiskelijat, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä kansalaiset voivat tutustua ja testata erilaisia kotona asumisen tueksi käytettäviä digitaalisia apuvälineitä ja palveluita. Demoympäristöön on jo käynyt tutustumassa ammattilaistiimejä ja alan opiskelijoita.

​Demoympäristö on kalustettu tavanomaiseksi kodiksi, jonne digitaaliset apuvälineet ja turvallisuutta lisäävä teknologia on sijoitettu (mm. ovianturit, sähkölaiteanturit ja liikeanturit). Oppilaitokset vastasivat demoympäristöjen rakentamisesta ja Kymsote etähoivajärjestelmän toimittamisesta oppilaitoksille sekä vaadittavista koulutuksista. Oppilaitosten demoympäristöihin toimitettiin Kymsoten kotihoidon käytössä olevaa teknologiaa.

Demokoti (Kuva: Ekami)

Turvallisuusteknologiaa ovat:

  • Sensoritekniikka, joka antaa tietoa asiakkaan toiminnasta omassa kodissaan vuorokauden ympäri
  • lääkemuistuttaja
  • lääkeannosteluautomaatti  
  • verenpaineen etämittauslaitteisto  
  • kuvapuheluyhteyden mahdollistava tablettilaite. 

Demokodeissa tarjotaan ohjausta, opastusta ja tietoa kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaille ja heidän omaisilleen. Tavoitteena on, että kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaat voivat varata ajan Kymsoten ammattilaisen kautta ja päästä tutustumaan kotona asumista tukeviin palveluihin. Tutustumisen tarkoitus on madaltaa käyttöönoton kynnystä.