Uutiset

Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelu on aloitettu

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämistä. Tähän valmistelutehtävään kuuluu myös organisaatiorakenteen määrittely.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut hyvinvointialueiden valmistelutyön tueksi tiekartan, jossa organisaatiorakenteen valmistelun tavoiteaikatauluksi on määritelty loka-joulukuu 2021. Kymenlaaksossa rakenteen valmistelu on aloitettu päätöksenteon organisaatiomallin suunnittelulla.

Kymsoten, Kympen ja kuntien viranhaltijoista ja asiantuntijoista koostuvat työryhmät ovat valmistelleet luottamushenkilöorganisaation rakenteelle ehdotusta, jossa on huomioitu ennen kaikkea lakisääteiset toimielimet. Hyvinvointialueen voimaanpanolaissa määriteltyjä lakisääteisiä toimielimiä ovat aluevaltuuston lisäksi aluehallitus ja tarkastuslautakunta sekä Kymenlaakson hyvinvointialueen ollessa kaksikielinen myös kansalliskielilautakunta.

Lisäksi rakenteessa on huomioitu sosiaalihuoltolakiin ja pelastuslakiin pohjautuvat monijäseniset toimielimet: yksilöasioiden jaosto ja pelastustoimen jaosto. Samoin hyvinvointialueista annetussa laissa esitetyt kuntalaisten osallisuutta tukevat toimielimet vanhuusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto on huomioitu rakenteessa. Edellä mainittujen toimielimien lisäksi luottamushenkilöorganisaation rakenteeseen on esitetty perustettavaksi lautakuntia tukemaan hyvinvointialueen päätöksentekoa.

Kuvattu luottamushenkilöorganisaation rakenne on käsitelty niin väliaikaisessa valmistelutoimielimessä kuin poliittisessa seurantaryhmässäkin. Lopullisen päätöksen organisaatiorakenteesta tekee aluevaltuusto, kun se aloittaa toimintansa alkuvuonna 2022.

Luonnos luottamushenkilöorganisaation rakenteesta. Lopullisesta rakenteesta päättää hyvinvointialueen aluevaltuusto ensi vuonna.