Uutiset

Sote-ministerityöryhmä vieraili Kymenlaakson hyvinvointialueella

Hyvinvointialueen valmisteluun liittyvä sote-ministerityöryhmän aluekierros saapui Kymenlaaksoon 11.11.2021. Tilaisuudessa puhuivat kuntaministeri Sirpa Paatero, Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelun muutosjohtaja Lauri Lehto sekä sote-ministerityöryhmän virkamiehiä. Aiemmista tiedoista poiketen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ei aikataulullisista syistä osallistunut tilaisuuteen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Seppo Rintamo.

Ministeri Paatero totesi puheessaan hyvinvointialueiden valmistelun olevan hyvässä vaiheessa ja aluekierroksen osoittaneen sen, että tarve siirtää yhä kuormittavimpien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vastuuta ”leveämmille hartioille” on perusteltua. Ministeri Paatero totesi myös, että pelkällä rakenteen uudistuksella ei saada parannusta aikaan, vaan tärkeässä roolissa ovat myös toiminnan uudistukset.

Ministeri korosti puheessaan henkilöstön tärkeää roolia valmistelutyössä – henkilöstö pysyy muutoksessa tekijänä. Lisäksi ministeri painotti kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön sekä järjestöjen ja yritysten tuen jatkuvuuden merkittävyyttä hyvinvointialueilla.

Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelutyön tilannetta avasi muutosjohtaja Lauri Lehto. Kymenlaaksossa valmistelutyö etenee alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaan suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti. Erityistä huomiota valmistelutyössä vaativat muun muassa sopimusten läpikäyminen ja ICT-muutokseen vaadittavat resurssit.

Lisäksi Lehto esitteli Kymenlaakson erityispiirteitä, jotka on hyvä ottaa huomioon muutoksessa. Puheessaan Lehto toi esille muun muassa kasvavan palvelutarpeen väestön ikääntyessä, alueella korostuvat elintapasairaudet sekä vaativan ja monimuotoisen pelastustoimen. Lehdon puheenvuoron jälkeen tilaisuus jatkui sote-ministerityöryhmän virkamiehien puheenvuoroilla.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa sosiaali- ja terveysministeriön Youtube-kanavalta kahden viikon ajan.