Uutiset

Aluevaaleissa 2022 äänestetään kaikille tärkeistä palveluista

Tärkeä etappi kohti Kymenlaakson hyvinvointialuetta ovat tammikuussa 2022 järjestettävät aluevaalit, joissa valitaan 59 aluevaltuutettua päättämään hyvinvointialueemme tulevaisuudesta. Aluevaalit ovat Suomen historian ensimmäiset ja merkittävät siksikin, että vaaleilla valitut valtuutetut tulevat päättämään kaikille tärkeistä palveluista.

Sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi ja oppilashuolto siirtyvät uudistuksessa kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alusta alkaen. Näin ollen aluevaltuutettujen käsissä lepää tärkeä työ varmistaa yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille. Aluevaltuusto päättää mm. hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Aluevaalien varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022. Vaaleihin on aikaa hieman yli kaksi kuukautta, joten vaalityö on jo monilta osin aloitettu. Seuraava tärkeä päivämäärä aluevaaleihin liittyen on 14.12., jolloin on jätettävä ehdokashakemukset. Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettama aluevaalilautakunta vastaa ehdokasasettelusta Kymenlaaksossa.

– Ehdokashakemuksia voi jättää 13.–14. joulukuuta klo 8–16 Kymsoten tiloissa osoitteessa Takojantie 1, Kotka, kertoo aluevaalilautakunnan sihteeri Maria Ovaska, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia vaalien käytännön järjestelyistä ja kokousasioiden valmistelusta aluevaalilautakunnalle.

Vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on henkilö, joka on kyseisen hyvinvointialueen asukas, jolla on jollakin hyvinvointialueella äänioikeus aluevaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Vaalikelpoinen aluevaltuustoon ei ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä.

– Vaaleissa voi äänestää ketä tahansa oman hyvinvointialueensa ehdokasta. Tämä tarkoittaa sitä, että haminalainen voi äänestää kouvolalaista ehdokasta, kouvolalainen pyhtääläistä ja niin edelleen, Ovaska kuvaa.

Ehdokasasettelun lisäksi aluevaalilautakunnan tehtävänä on vahvistaa lopullinen vaalitulos.

– Jokainen kunta ja keskusvaalilautakunta vahvistavat omissa kunnissaan annetut äänet, minkä jälkeen aluevaalilautakunta vahvistaa lopullisen vaalituloksen, Ovaska kertoo.

Muista vaaleihin liittyvistä tehtävistä, kuten ennakkoäänestyksistä, varsinaisen vaalipäivän äänestyksistä ja ääntenlaskennasta, huolehtivat kunnat.

Ennakkoäänestys on kotimaassa aikavälillä 12.–18.1.2022 ja ennakkoon voi äänestää missä tahansa päin Suomea. Varsinaisena vaalipäivänä 23.1.2022 äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelun verkkosivuille kymha.fi kerätään hyödyllistä tietoa aluevaaleista. Sivuille kootaan muun muassa linkit Kymenlaakson kuntien vaalisivuille, joihin on listattu äänestyspaikat sekä ehdokkaille hyödyllisiä linkkejä ja materiaalia, kuten aluevaltuutetun opas. Lisäksi verkkosivuilla julkaistaan aluevaalilautakunnan pöytäkirjat ja kuulutukset.

Aluevaalien aikataulu

  • Ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle: 13.–14.12. klo 8–16 osoitteessa Takojantie 1, Kotka (Kymsoten tilat, kokoushuone Lokki, 2. krs)
  • Aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun: 23.12.2021
  • Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
  • Ennakkoäänestys kotimaassa: 12.–18.1.2022
  • Ennakkoäänestys ulkomailla: 12.–15.1.2022
  • Aluevaalien varsinainen vaalipäivä: 23.1.2022
  • Aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
  • Valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022