Uutiset

Järjestöjen tiedot löytyvät nyt myös Kymsoten Chat-robotin kautta

Kymsoten sivuilla toimivan chat-robotin tietämyskantaan on rakennettu järjestötiedon ohjauspolkuja, jonka avulla robotti pääsee nyt kiinni myös järjestöjen tietoihin. Järjestötieto on jäsennelty palvelukatalogiin alakohtaisesti niin, että robotti osaa etsiä asiakkaan tilanteeseen sopivaa järjestötietoa, tarvitsipa asiakas sitten tukea päihde- ja mielenterveysasioissa tai vaikkapa potilas- ja vammaisasioissa.

Kymsoten chat-robotti on asiakasohjausrobotti, joka ohjaa asiakkaita palveluiden ja oikean tiedon äärelle ympäri vuorokauden kymsote.fi -sivuilla. Chat-robotti ohjaa asiakkaan järjestön Yhdistysinfo.fi-verkkopalvelussa olevalle toimijakortille, josta järjestön tiedot löytyvät kootusti.

Järjestöjen tiedot osaksi Kymsoten palveluja ja chat-robotin asiakasohjausta

Kymsote ja järjestöt lähtivät etsimään ratkaisua siihen, miten järjestötieto saataisiin suoraan myös asiakkaiden käyttöön ja Kymenlaakson asukkaiden ulottuville. Nyt myös sote-ammattilaiset voivat ohjata asiakkaan tämän tarvitseman palvelun ja tuen piiriin helpommin. Järjestöt saivat sote-ammattilaisten palvelukatalogiin oman osionsa. Näin sote-ammattilaisen on jatkossa helpompi ohjata asiakas myös järjestöjen tuen tai palvelun luokse, jos ammattilainen arvioi järjestöiltä löytyvän asiakkaalle sopivaa apua.

Tällä toimintamallilla varmistetaan se, että tulevaisuuden sote-keskuksen ammattilaiset osaavat ja pystyvät hyödyntämään järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta palveluissa ja palveluohjauksessa.

”Järjestöt ovat selkeä osa sote-keskuksen palvelurakenteita, monipuolista palveluverkkoa, ja monitoimijainen verkostotyö vakiintuu. Tämä myös tukee järjestöjen roolia asiakkuuksiin vastaamisessa. Järjestöjen toimintojen mallintaminen osaksi asiakas- ja palveluohjausta tukee palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta sekä siirtää toiminnan painotusta enemmän ehkäisevään ja ennakoivaan työhön”, sanoo järjestöasiantuntija Henna Hovi Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:stä.

Järjestöt laativat yleiskuvaukset toiminnastaan eri teemoihin keskittyvissä järjestöverkostoissa. Järjestöjen alakohtaiset yleiskuvaukset syötettiin palvelukatalogiin, mutta tarkempi tieto järjestöistä löytyy linkin päästä Kaakkois-Suomen alueen kansalais- ja järjestötoimijoita kokoavasta Yhdistysinfo.fi-verkkopalvelusta.

”Rakensimme chat-robotin tietämyskantaan järjestötiedon ohjauspolkuja, joiden avulla robotti pääsee kiinni syötettyihin järjestötietoihin. Järjestötieto on jäsennelty palvelukatalogiin alakohtaisesti niin, että robotti osaa etsiä asiakkaan tilanteeseen sopivaa järjestötietoa”, kertoo Kymsoten digikoordinaattori Juhana Haavisto.