Uutiset

VATEn kokouksessa käsiteltiin henkilöstön siirtosuunnitelman ja ICT:n valmistelutyötä

Kymenlaakson väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) viimeisimmässä kokouksessa 24.11.2021 käsiteltävien asioiden listalla olivat hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvän henkilöstön siirtosuunnitelman tilannekatsaus sekä ICT-palvelujen tieto- ja viestintätekniset ratkaisut hyvinvointialueelle.

ICT:n valmistelutyöryhmä on toteuttanut tehtäviä alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisesti ja saanut VATEn aikaiset tehtävät valmiiksi. Valmisteluajalle ajoittui ICT-muutoksen valtionavustusprosessi, jonka osana työryhmä laati muutostyön tueksi hankesuunnitelman kuvaamaan valmisteluvaiheessa olevan uudistuksen vaatimat pakolliset ICT-muutostyöt hyvinvointialueelle.

Henkilöstön siirtosuunnitelman valmistelu etenee

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö sekä kuntien opetushuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen liikkeen luovutuksella. Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan työntekijöiden siirtymistä organisaatiosta toiseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä, säilyttäen siirtymähetkellä voimassa olevat työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Kymenlaakson hyvinvointialueelle siirtyvät Kymsoten, Kympen ja kunnista oppilashuollon työntekijät, joita on yhteensä noin 7 400.

Hyvinvointialueelle siirtyvät myös ne tukipalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt, joiden työtehtävistä vähintään puolet ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toimintaa tukevia tehtäviä. Tukipalveluita ovat muun muassa keskitetty ruokahuolto, siivous, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut sekä laboratoriot ja kuvantamispalvelut. Valmistelutyöryhmä on aloittanut keskustelut henkilöstösiirroista kuntien tukipalvelutoiminnasta vastaavien kanssa.

Henkilöstön siirtoa valmisteleva työryhmä on edennyt siirtyvän henkilöstön tietojen, kuten palkkojen ja lomien, keräämiseen. Lisäksi valmistelussa on aloitettu henkilöstökustannusten kokonaislaskenta palkkaharmonisointia varten, työaikojen yhtenäistäminen sekä hyvinvointialueelle tulevien virkojen ja työsuhteiden määrittely.

Seuraavan kerran VATE kokoustaa 8.12.2021.