Uutiset

VATEn kokouksessa 8.12. esiteltiin asianhallinnan ja sopimustyöryhmän valmistelutilannetta

Kymenlaakson hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) viimeisimmässä kokouksessa käsiteltiin muun muassa asianhallinnan ja sopimusten valmistelun tilannetta.

Kymenlaakson hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastuslaitoksen ja kuntien oppilashuollon toiminnasta ja näin ollen myös näistä syntyvien asiakirjojen asianhallinnasta, arkistoimisesta ja rekistereistä. Asianhallinnan valmistelussa on seurattu valtioneuvoston alueellisen toimeenpanon tiekarttaa, jonka mukaan tavoitteena on asianhallinnan suunnitelman laatiminen ja hallinnointi sekä asianhallinnan, arkistotoimen ja rekisterin organisointi ja siirrot hyvinvointialueelle. Valmistelua jatketaan yhteistyössä Kymsoten, Kympen ja kuntien koulupsykologien ja -kuraattorien yhteyshenkilöiden kesken.

Sopimustyöryhmän tehtävänä on selvittää, yksilöidä ja luetteloida hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset sekä raportoida sopimuksiin liittyvistä vastuista, velvoitteista, puutteista ja riskeistä. Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja oppilashuollon järjestämiseen liittyvät sopimukset. Työ- ja vuokrasopimuksia käsitellään eri valmisteluryhmässä.

Sopimuksilla on tärkeä rooli varmistaa niin nykyisten organisaatioiden kuin hyvinvointialueen palvelutuotantoa ja sen jatkuvuutta. Lisäksi sopimuksilla hankittavat palvelut ja järjestelmät vaikuttavat hyvinvointialueen kokonaisbudjettiin.

Sopimustyöryhmä on nojautunut valmistelussaan alueellisen toimeenpanon tiekarttaan. Työryhmä on tähän mennessä valmistelussaan edennyt Kympen sopimusten listaukseen, Kymsoten sopimusten alustavaan listaukseen ja kunnilta siirtyvien sopimusten alustavaan kuvaukseen. Työryhmä antaa helmikuun 2022 loppuun mennessä selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvästä sopimuskokonaisuudesta.

Seuraavan kerran VATE kokoustaa 15.12.2021.