Uutiset

VATEn kokouksessa 15.12. käsiteltiin osaamisstrategian ja palvelujen järjestämisen valmistelua

VATEn viimeisimmässä kokouksessa 15.12.2021 käsiteltiin muun muassa johtamisen ja osaamisen sekä palvelujen järjestämisen työryhmien valmistelutilannetta. Työryhmien valmistelua ohjaa hyvinvointialueille laadittu valtakunnallinen alueellisen toimeenpanon tiekartta.

Johtamisen ja osaamisen valmistelutyöryhmän tehtäviin kuuluu osaamisstrategian laatiminen hyvinvointialueelle. Osaamisstrategian perustana on ydinosaaminen ja ydinosaamisen kehittäminen ja tunnistaminen. Valmistelutyöryhmä laatii johtamis- ja osaamisstrategian vuosille 2023-2025. Strategian valmistelua jatketaan suunnitellusti ja se valmistuu loppuvuonna 2022.

Palvelujen järjestämisen työryhmän tavoitteena on ollut valmistella pohjaa sille, että hyvinvointialueen palvelujen strateginen suunnittelu, kehittäminen, ohjaus ja valvonta tulevat toteutumaan laissa kuvatulla tavalla ja hyvinvointialueen tavoitteiden mukaisesti. Lähtökohtana valmistelutyölle ovat olleet muun muassa asiakasperusteisuus, palveluketjujen sujuvuus sekä palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen.

Hyvinvointialueella palvelujen järjestämiseen sisältyviä vastuita ovat muun muassa asukkaiden laissa säädettyjen oikeuksien toteutuminen, palvelujen yhdenvertainen saatavuus sekä tarpeen, määrän ja laadun määritteleminen. Valmistelutyöryhmä on koonnut laajan aineiston ja selvittänyt järjestämisen kokonaisuuden kannalta keskeisimmät osa-alueet.

Seuraavan kerran VATE kokoustaa 22.12.2021.