Uutiset

VATEn kokouksessa 12.1. käsiteltiin tiedolla johtamisen sekä johtamisen rakenteiden ja välineiden valmistelua

Tiedolla johtamisen valmistelun tavoitteena on vastata hyvinvointialueille säädettyihin lakisääteisiin velvoitteisiin sekä suunnitella tietojohtamisen tiekartta. Lisäksi tavoitteena on luoda Kymenlaakson hyvinvointialueen tietojohtamisen edellytykset ja niihin liittyvän valmistelun ja toimeenpanon kartoittaminen.

Tähän mennessä valmistelussa on muun muassa luotu alueellisen tietojohtamisen tiekartta ja strategia sekä tiedonhallintamalli, jossa on kuvattu tiedolla johtamisen kehittämisen resursointi, roolit, vastuutus ja organisoituminen. Valmistelua jatketaan ICT-muutosohjelman hankesuunnitelman toteuttamista tietojohtamisen osalta sekä alueellisen toimeenpanon tiekartan tehtävien toteuttamista.

Kymenlaakson hyvinvointialueen johtamis- ja ohjausrakenteen valmistelutyöhön kuuluu johtamisrakenteet ja johtamisen välineet, strategia, johtamisjärjestelmä sekä palvelutuotannon organisointi ja johtaminen.

Valmistelussa on määritelty poliittinen johtamisrakenne sekä organisaation ja johtamisen rakenteen lähtökohtaa pelastuslaitoksen ja sote-palveluiden osalta. Valmistelua jatketaan toimeenpanon tiekartan mukaisesti jaettuna VATEn aikana tehtävään valmisteluun ja hyvinvointialueen toimielinten aikana toteutettavaan valmisteluun.

Seuraavan kerran VATE kokoustaa 26.1.2022.