Uutiset

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiatyö on käynnistynyt

Kymenlaakson hyvinvointialueelle laaditaan hyvinvointialuestrategia, jonka tarkoituksena on kuvata hyvinvointialueen toiminnan ja kehittämisen painopisteitä seuraaville vuosille. Strategiassa linjataan hyvinvointialueen palvelujen eli sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toteutukseen ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet.

Hyvinvointialuestrategian osana laaditaan palvelustrategia, jossa kuvataan tarkemmin tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumiselle. Strategiassa määritellään, millaisia tavoitteita palvelujen saatavuudelle ja saavutettavuudelle asetetaan, ja miten alueen palveluverkkoa ja lähipalvelujen saatavuutta kehitetään.

Strategiatyö toteutetaan kahdessa eri vaiheessa

Ensimmäisessä vaiheessa luodaan hyvinvointialueen tilannekuva sekä osallistetaan eri sidosryhmiä, kuten virkamiesjohtoa ja kuntien edustajia. Lisäksi hyvinvointialuestrategiaa varten toteutetaan kyselyjä yrityksille ja järjestöille, hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle sekä kymenlaaksolaisille asukkaille. Toisessa vaiheessa hyvinvointialuestrategiaa ja palvelustrategiaa työstetään työryhmissä.

Aluevaltuusto hyväksyy strategian. Tavoiteaikataulu strategiatyölle on tammi-kesäkuu 2022.

Aloituskokous on 8. helmikuuta

Hyvinvointialueen strategiatyö polkaistaan varsinaisesti käyntiin 8.2. aloituskokouksessa, johon kutsutaan koolle väliaikainen valmistelutoimielin, poliittinen seurantaryhmä sekä valmistelutyöryhmien ja henkilöstön edustajat.