Uutiset

Turvallinen Koti -testi tunnistaa kodin turvallisuusriskejä

Turvallinen Koti -testi on kehitetty Kymsotessa yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Testi on tarkoitettu ikääntyneiden kotona asumisen turvallisuuden tukemiseksi palvelujen painopisteen siirtyessä kotiin. Testi antaa jokaiselle helpon keinon tunnistaa kotona asumisen turvallisuusriskejä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Testin pohjana on toiminut EKSOTEssa kehitetty Kotona Asumisen Turvallisuus -testi, jota kehitettiin sopimaan Kymenlaakson asukkaiden käyttöön. Testi on julkaistu vapaaseen käyttöön Kymha.fi verkkosivuilla. Testin voi tehdä tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla eikä se vaadi erityisten sovellusten lataamista.

”Testin tavoitteena on tunnistaa ja estää kotona asumisen turvallisuusriskejä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja parantaa merkittävästi kymenlaaksolaisten ikääntyneiden asumisturvallisuutta. Saamme myös ammattilaisten käyttöön riskitietoa, joka auttaa ennaltaehkäisemään kodin palo- ja vaaratilanteita”, kertoo projektipäällikkö Noora Haimi Kymsotesta.

Kotihoidossa testi otetaan käyttöön kuluvan vuoden aikana. Turvallinen Koti -testi tehdään aina säännöllisesti tapahtuvan toimintakykyarvion yhteydessä 6 kuukauden välein tai aina kun asiakkaan tilanne muuttuu.

Testin tavoitteena on saada ammattilaiset toimimaan tiiviimmin yhteistyössä kodin turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja kiinnittää huomiota niihin. Asiakkaan kodin turvallisuuden arvioinnilla on merkittävä rooli myös arvioitaessa asiakkaan kotona työskentelevän hoitajan työturvallisuutta.

Turvallinen Koti -testi ja toimintamalli on käyttökelpoinen kaikissa kotona asumista tukevissa palveluissa, vaikka kehittäminen on tehty Kymsoten kotihoidon kehittämishankkeessa.

Testin voi tehdä kuka tahansa

Turvallinen Koti -testin avulla kuntalainen, omainen tai SOTE-ammattilainen yhdessä asiakkaan kanssa voivat arvioida kodin turvallisuutta. Testissä olevat visuaaliset kuvat auttavat asukasta hahmottamaan oman kodin tilannetta.

Testiin vastaamisen jälkeen testi antaa kirjallisen yhteenvedon arvioidun kodin turvallisuudesta, sekä kehotuksen mahdollisiin toimenpiteisiin. Testi myös kertoo, mikäli kaikki on kunnossa.

Turvallinen koti -testi parantaa jatkossa pelastuslaitoksen turvallisuuspalvelujen ja Kymsoten kotihoidon yhteistyötä kotona asumisen turvallisuuden osalta.

”Testin tulosten perusteella mahdollisiin riskipaikkoihin on mahdollista puuttua jo ennalta ja saada asukkaan kodin paloturvallisuus asianmukaiselle tasolle. Toimenpiteet paloturvallisuuden parantamiseksi ovat tiimityötä Kymsoten, asukkaan ja pelastusviranomaisen kesken. Uskoisin, että tällä uudella toimintamallilla voidaan välttää jopa palokuolemia”, sanoo johtava palotarkastaja Toni Puhakka Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

Kymsoten Turvallinen Koti -testiin on tuotu automaattinen ohjaus pelastuslain 42§:n mukaisen vaarailmoituksen tekemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli testivastaukset ovat pelastuslain mukaisesti huolta herättäviä, pääsee testin tekijä lähettämään tulokset suoraan pelastuslaitokselle, jonka jälkeen pelastuslaitoksen asiantuntijat ovat yhteydessä asukkaaseen ja miettivät yhdessä niitä keinoja, joilla kodin palo- tai onnettomuusriskiä voitaisiin pienentää.

Tee Turvallinen koti -testi verkossa