Uutiset

VATEn kokouksessa 9.2. käsiteltiin hyvinvointialueen valmistelutilannetta ja aluehallinnon aloitukseen liittyviä toimenpiteitä

Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokouksessa 9. helmikuuta käsiteltiin hyvinvointialueeseen liittyvää valmistelutilannetta sopimusten siirron, irtaimen ja kiinteän omaisuuden siirron sekä konsernitalouden osalta. Lisäksi listalla oli ICT-valmistelutyöryhmän päivittynyt tilanne.

Kokouksessa käsiteltiin edellisten lisäksi myös väliaikaisen hyvinvointialueen johtajan nimeämistä ja hallintosäännön ensimmäinen luonnosversio. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin tulevien henkilöstöinfojen järjestämisestä.

Sopimusten siirto hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset. Valmistelussa on tehty selvitys Kymsotelta, Kympeltä ja kunnilta siirtyvistä sopimuksista.

Valmistelutyö jatkuu sopimusosapuolien informoinnin toteutuksella. Lisäksi työ jatkuu Kymsoten sopimushallintajärjestelmään kirjattujen sopimusten tietojen ja liitteiden täydentämisellä sekä sopimusten kirjausten tietohuollolla. Työryhmä selvittää koulupsykologien ja -kuraattoreiden asiakastietojärjestelmien sekä asiakastietojen siirron toteuttamisen tietosuoja ja tietoturva huomioiden. Työryhmä myös vastaa hyvinvointialueen käyttöön tulevan sopimushallintajärjestelmän rakenteen rakentamisesta sekä sopimusten siirrosta järjestelmään.

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden siirto hyvinvointialueelle

Kymsotella on kiinteänä omaisuutena ainoastaan metsätila, joka siirtyy hyvinvointialueelle lain nojalla. Kympellä ei ole kiinteää omaisuutta.

Kymsoten ja Kympen irtain omaisuus siirtyy hyvinvointialueelle lain nojalla ja niiden osalta on tehty alustavaa listausta. Siirtyvän henkilöstön mukana tuleva irtain omaisuus on arvioitu valmistelutyöryhmässä vähäiseksi. Lopullinen listaus siirtyvästä omaisuudesta päivitetään vuoden 2022 lopussa vastaamaan todellista siirtyvää omaisuutta.

Konsernitalouden valmistelutyö hyvinvointialueelle

Konsernitalouteen liittyvissä valtakunnallisen valmistelun tiekartan mukaisissa tehtävissä on edetty aikataulussa. Valmistelussa on tehty vuosille 2023-2029 selvitys tulevan hyvinvointialueen rahoituksen arvioidusta kehityksestä ja miten rahoituksen määrään voidaan mahdollisesti vaikuttaa.

Valmistelutyötä jatketaan yhteistyössä kuntien kanssa. Vuosien 2021 ja 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kulut muodostavat pohjan, josta lasketaan hyvinvointialueen rahoituksen taso ja siirtymätasaus vuonna 2024. Konsernitalous seuraa tilannetta ja kehitystä muutosjohtajan, nykyisten palveluorganisaatioiden johtajien ja tulevan hyvinvointialueen vastuuhenkilöiden kanssa kaksi kertaa kuukaudessa pidettävässä seurannassa.

ICT-valmistelutyöryhmän tilannekatsaus

Kymenlaakson hyvinvointialue haki viime vuoden lopulla 41 537 164 euroa valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen. Kymenlaakson hyvinvointialueelle on myönnetty yhteensä 5 989 276,30 euroa.

Valmistelutyöryhmä pystyy etenemään suunnitelman mukaisesti ja pitämään kiinni VATEn kokouksessa 24.11.2021 päätetystä ICT-ratkaisusta Kymenlaakson hyvinvointialueen aloitukseen.

Väliaikaisen hyvinvointialueen johtajan nimeäminen

Aluevaltuuston toisessa kokouksessa määritetään hyvinvointialueen lakisääteisen johtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja virka laitetaan hakuun. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen johtajan huhti-toukokuussa 2022.

Ennen kuin virka on täytetty, tulee valtuuston ensimmäisessä kokouksessa nimetä väliaikainen hyvinvointialueen johtaja, joka toimii aluevaltuuston ja aluehallituksen esittelijänä.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että VATEn puheenjohtaja, Kymsoten nykyinen toimitusjohtaja Annikki Niiranen toimii hyvinvointialueen väliaikaisena johtajana. Asia viedään poliittiselle seurantaryhmälle 17.2.2022.

Hyvinvointialueen hallintosääntö

Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä. Hallintosäännössä annetaan määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet.

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosääntö hyväksytään vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa hyväksytään hyvinvointialueen toiminnan kannalta välttämättömimmät asiat.

Kokouksessa käsiteltiin viimeisin luonnos hallintosääntöversiosta. Hallintosääntö täsmentyy valmistelun edetessä. Ensimmäinen versio on hyväksyttävänä Kymenlaakson hyvinvointialueen ensimmäisessä valtuustokokouksessa 8. maaliskuuta.