Uutiset

Valta vaihtuu Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelussa

Kymenlaakson hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua on johtanut kesästä 2021 asti väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), jonka jäsenet ovat alueen viranhaltijoita ja asiantuntijoita. Väliaikainen valmistelutoimielin kokoustaa 23. helmikuuta kuudettatoista ja samalla viimeistä kertaa.

Tiedonkeruuta ja hyvinvointialueen perustojen rakentamista

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on ollut valmistella hyvinvointialueen perustamiseen, kuten hyvinvointialueelle siirtyvään henkilöstöön, sopimuksiin ja omaisuuteen, liittyviä asioita.

– Vaten tehtävät ovat pääasiassa olleet tiedonkeruuta pian aloittavalle aluehallinnolle ja perustojen rakentamista tulevalle hyvinvointialueelle, toteaa Kymenlaakson hyvinvointialueen muutosjohtaja Lauri Lehto.

Väliaikainen valmistelutoimielin osallistui myös aluevaalien järjestämiseen sekä päätti hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta.

Vaten tukena ja neuvonantajana on toiminut poliittinen seurantaryhmä, jonka viimeinen kokous oli 17. helmikuuta. Poliittinen seurantaryhmä muodostui Kymsoten hallituksesta ja Kymenlaakson kuntien sekä pelastuslaitoksen erikseen nimetyistä jäsenistä.

Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä on ollut tuoda näkemyksiä ja ehdotuksia väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Yhteistyö ja vuoropuhelu ovat olleet näiden kahden välillä keskeisessä roolissa.

– Poliittinen seurantaryhmä on antanut Vatelle näkemyksiänsä esimerkiksi päätöksenteon organisaatiorakenteeseen, jonka olemme yhteistyössä laatineet aluevaltuustolle päätettäväksi, kertoo väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Annikki Niiranen.

Hyvinvointialueen valmistelua jatketaan yhteistyössä

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy 28. helmikuuta, mutta valmistelua jatketaan kuitenkin tiiviissä yhteistyössä aluehallinnon ja viranhaltijoiden kesken.

– Kevään 2022 suuri ponnistus tulee olemaan hyvinvointialueen strategiatyö, johon luottamushenkilöt ja alueen viranhaltijat osallistuvat yhteistyössä, Lehto kertoo.

Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelu etenee aikataulussa, ja aluehallinto jatkaakin valmistelua verrattain hyvältä pohjalta.

– Kymenlaakso on edelläkävijä, sillä alueen sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi palvelevat jo kaikkia kymenlaaksolaisia. Rakenteellista työtä on siis tehty jo paljon.

Aluevaltuuston ensimmäiset tehtävät liittyvät aluehallinnon järjestäytymiseen, kuten aluehallituksen ja muiden toimielimien nimeämiseen, hallintosäännön hyväksymiseen ja väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan valitsemiseen.

Väliaikainen valmistelutoimielin kutsuu koolle historian ensimmäisen Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksen 8. maaliskuuta.