Uutiset

Kutsu ensimmäiseen Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston varsinaiseen kokoukseen 8.3.2022

Aika: tiistaina 8.3.2022 klo 16.00
Paikka: Höyrypanimon sali, Metsontie 41, 48220 Kotka.

Kokous on seurattavissa hyvinvointialueen YouTube-kanavalla. Yleisö voi seurata kokousta myös Höyrypanimolla, tilaan mahtuu noin 20 henkilöä.

Kokous on hyvinvointialueen järjestäytymiskokous, jonka kutsuu koolle väliaikainen valmistelutoimielin (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, § 17).

Käsiteltävät asiat

1 § Aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen avaus
2 § Aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen nimenhuuto
3 § Aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen pöytäkirjantarkastajat
5 § Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön hyväksyminen
6 § Aluevaltuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten asetettavan vaalilautakunnan jäsenten vaali
7 § Aluevaltuuston puheenjohtajiston vaali
8 § Aluehallituksen jäsenten vaali
9 § Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali
10 § Kansalliskielilautakunnan jäsenten vaali
11 § Palvelulautakunnan jäsenten vaali
12 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenten vaali
13 § Turvallisuuslautakunnan vaali toimikaudeksi
14 § Aluevaalilautakunnan jäsenten vaali
15 § Kymenlaakson hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen ja viran kelpoisuusehdot
16 § Hyvinvointialueen johtajan avoimen viran haltijan nimeäminen määräajaksi
17 § Aluevaltuuston pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen toimikaudella 2022 sekä
aluevaltuuston kokouksesta tiedottaminen
18 § Seuraava kokous

Pyydämme kutsuttuja valtuutettuja ilmoittamaan mahdollisesta esteestä osallistua aluevaltuuston varsinaiseen kokoukseen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Annikki Niiraselle (sähköposti: annikki.niiranen (a) kymsote.fi) tai sihteeri Ari Nevalaiselle (sähköposti: ari.nevalainen (a) kymsote.fi).

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista ja liitteet ovat nähtävillä Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuilla 3.3.2022 osoitteessa kymha.fi. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä hyvinvointialueen verkkosivuilla 14.3.2022 alkaen.


Kotkassa 25.2.2022

Annikki Niiranen
puheenjohtaja
Kymenlaakson hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Lisätietoja

Annikki Niiranen, puhelin 020 633 2000, sähköposti annikki.niiranen (a) kymsote.fi