Uutiset

Omaolon käyttö jatkoi kasvua vuonna 2021- uusia oirearvioita käyttöön

Omaolo-palvelun käyttö jatkoi kasvuaan ja suosiotaan viime vuoden aikana. Yhteensä Omaolon oirearvioita tehtiin 6020 vuonna 2021. Tämä luku ei sisällä korona-oirearviota. Koronanäytteitä koskevia itsepalveluajanvarauksia tehtiin vuonna 2021 yhteensä 93 277 ja lisäksi 1419 muuta sähköistä ajanvarausta.

”Kymenlaakson alueella Omaolon käyttäjämäärät lisääntyivät noin 40 % edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Lisäksi olemme saaneet viime vuonna käyttöön paljon uusia oirearvioita. Omaolon ja sähköisten palveluiden kautta meille tulee jo huomattava määrä yhteydenottoja”, kertoo projektipäällikkö Johanna Tilli Kymsotesta.

Suosituimpia oirearvioita Covid 19 -arvioiden jälkeen ovat olleet virtsatietulehduksen oirearvio, yleinen oirekysely, seksitauti-oirearvio, peräaukon oirearvio sekä polven vamman oirearvio.

Yhteensä Omaolon kautta tuli 8175 kirjattua yhteydenottoa vuonna 2021. Eniten yhteydenottoja on tullut syyskuussa kolmannen koronapandemia-aallon alkaessa.

Omaolo on verkossa ympäri vuorokauden toimiva palvelu. Omaolon kautta oirearvion täyttämällä saa oireisiinsa sekä kansallisen että Kymsoten paikallisen hoitosuosituksen ja arvion hoidon tarpeen kiireellisyydestä.

Useimpiin oirearvioihin on Kymsoten alueella liitetty sähköinen ajanvarausmahdollisuus mm. lääkärille, lääkkeenmääräämishoitajalle, fysioterapian suoravastaanotolle tai sairaanhoitajalle. Jos ajanvarausmahdollisuutta ei ole, asiakkaalle tarjotaan oirearvion lähettämistä työjonolle, jonka kautta Kymsoten ammattilainen aloittaa hoidon tarpeeseen liittyvät toimenpiteet kiireellisyyden mukaisesti. Omaolon palveluihin voidaan ohjata myös esimerkiksi Kymsoten chat-robotin kautta.

Uusia oirearvioita käyttöön

Vuonna 2021 kesäkuussa otettiin käyttöön myös kokonaan uusia oirearvioita, joita olivat korvan kivun oirearvio, yleinen oirekysely, peräaukon seudun oireet, närästys, päänsärky, silmän oirearviot, ripuli sekä yskä. Suosituin näistä oli yleinen oirekysely, joita oli täytetty vuoden loppuun mennessä 762 kappaletta.

Muiden Omaolo-palveluiden lomaketäytöt vuonna 2021

Viime vuonna helmikuussa otettiin käyttöön myös Sosiaalihuollon palveluarvioita, kuten esimerkiksi arvio omaishoidon tarpeesta, ja toukokuussa omaishoitajien sähköisen terveystarkastuksen pilotti. Lisäksi syksyllä otettiin käyttöön 5. luokkalaisten määräaikaistarkastuksen esitietolomakkeet.

Vuonna 2021 täytetyt muut arviot ja lomakkeet:

  • Arvio omaishoidon tarpeesta 389 kpl
  • Arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella 420 kpl
  • Arvio henkilökohtaisesta avusta 109 kpl
  • Omaishoitajien Terveystarkastus 192 kpl
  • 5. luokkalaisten määräaikaistarkastuksen esitietolomakkeet 1169 kpl.

Omaolo-palveluun: www.omaolo.f