Uutiset

Aluevaltuusto kokoustaa ensimmäistä kertaa 8.3. klo 16

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston ensimmäinen kokous on tiistaina 8. maaliskuuta klo 16 Höyrypanimon salissa, Kotkassa. Kokouksen asioina ovat hallintosäännön hyväksyminen, aluevaltuuston puheenjohtajiston valinta, toimielinten jäsenten valinta ja hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen. Kokouksen on kutsunut koolle väliaikainen valmistelutoimielin.

Kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa kymha.fi/aluevaltuusto.

Hallintosäännön hyväksyminen

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline, jossa määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä. Lisäksi se on keskeinen työväline hyvinvointialueuudistukselle asetettujen tavoitteiden käytännön toteutuksessa.

Hyvinvointialueen vastuuvalmistelijat ovat valmistelleet hallintosääntöä. Tarkoituksena on käsitellä ja hyväksyä hallintosääntö aluevaltuustossa vaiheittain sen mukaisesti kuin hyvinvointialueen valmistelu etenee. Ensimmäisessä vaiheessa hallintosääntöön on esitetty otettavaksi toiminnan aloittamisen kannalta keskeiset määräykset, kuten kokousmenettelyt ja lakisääteiset toimielimet.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen hyvinvointialueen hallintosäännöksi ja että se tulee voimaan aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastuspäivästä lukien.

Puheenjohtajiston ja toimielinten jäsenten vaalit

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto valitsee keskuudestaan aluevaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2022–2025.

Lisäksi esitetään, että aluevaltuusto suorittaa aluevaltuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten asetettavan vaalilautakunnan jäsenten vaalin sekä lakisääteisten toimielinten eli aluehallituksen, tarkastuslautakunnan ja kansalliskielilautakunnan jäsenten vaalit toimikaudeksi 2022–2025. Lisäksi aluevaltuusto suorittaa muiden lautakuntien jäsenten vaalit. Muut lautakunnat ovat palvelulautakunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, turvallisuuslautakunta ja aluevaalilautakunta.

Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi ja toimii aluehallituksen esittelijänä.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto päättää perustaa toistaiseksi voimassa olevan hyvinvointialuejohtajan viran, joka julistetaan haettavaksi aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön määräysten mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin on 9.2.2022 päättänyt esittää aluevaltuustolle, että väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja, Kymsoten nykyinen toimitusjohtaja Annikki Niiranen toimii hyvinvointialueen väliaikaisena johtajana siihen asti, kunnes hyvinvointialueelle valittu hyvinvointialuejohtaja aloittaa tehtävässään.

Seuraa kokousta

Aluevaltuuston kokous on seurattavissa hyvinvointialueen YouTube-kanavalla. Yleisö voi seurata kokousta myös Höyrypanimolla, tilaan mahtuu noin 20 henkilöä.