Uutiset

Nostoja aluehallituksen kokouksessa 18.3. käsiteltävistä asioista

Aluehallitus kokoontuu ensimmäistä kertaa 18. maaliskuuta. Kokouksen asioina ovat hyvinvointialueen tulevan henkilöstömäärän ja sen kustannusarvioiden päivitetty tilanne sekä hyvinvointialueelle siirtyviin sopimuksiin, omaisuuteen sekä velkoihin ja vastuihin liittyvä valmistelutilanne.

Lisäksi aluehallitus valitsee kokouksessaan yksilöjaoston jäsenet sekä julistaa hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi.

Aluehallitus valitsee yksilöjaoston jäsenet

Aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen hallintosäännön, jonka 15 §:n mukaan aluehallitus valitsee toimikaudekseen yksilöjaoston, jossa on seitsemän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Aluehallitus nimeää aluehallitusten jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston muiksi jäseniksi voidaan valita aluehallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi myös hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen tai varajäsen.

Yksilöasioiden jaoston tehtävänä on muun muassa ratkaista ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa aluehallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa ja ratkaista aluehallituksen puolesta viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa. Lisäksi yksilöjaosto päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä.

Hyvinvointialueen arvioitu henkilöstömäärä ja kustannukset

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstömääräksi on arvioitu 8031 työntekijää ja käytettävissä olevaksi henkilöstöresurssiksi noin 6159 henkilötyövuotta. Kymenlaakson pelastuslaitoksen palveluksessa on vuonna 2021 toiminut 57 sopimuspalokuntantalaista, jotka eivät ole mukana henkilöstömäärässä, mutta palkkakustannuksiin on sisällytetty heidän henkilöstökustannuksensa.

Hyvinvointialueen henkilöstökustannus tulee olemaan noin 340 M € vuodessa ja arvio lomapalkkavelasta noin 49 M € vuodessa.

Henkilöstöstä tehdään erilliset siirtosopimukset organisaatiokohtaisesti. Henkilöstömäärät ja henkilötyövuodet tarkentuvat vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi julistaminen

Aluehallitus julistaa hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi. Esityksenä on, että aluehallitus asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hyvinvointijohtajan virkavaalia aluevaltuustolle. Viranhakuajan esitetään alkavan 18.3.2022.

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto.