Uutiset

Aluehallituksen kokouksessa 18.3. valittiin yksilöjaoston jäsenet ja julistettiin hyvinvointialuejohtajan virka haettavaksi

Aluehallitus kokoontui ensimmäistä kertaa 18. maaliskuuta. Kokouksen asioina olivat hyvinvointialueen tulevan henkilöstömäärän ja sen kustannusarvioiden päivitetty tilanne sekä hyvinvointialueelle siirtyviin sopimuksiin, omaisuuteen sekä velkoihin ja vastuihin liittyvä valmistelutilanne.

Lisäksi aluehallitus valitsi kokouksessaan yksilöjaoston jäsenet sekä julisti hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi. Aluehallitus myöskin päätti aluehallituksen puheenjohtajan päätoimisesta luottamustehtävästä.

Yksilöjaoston jäsenet toimikaudelle 2022–2025

Aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen hallintosäännön, jonka 15 §:n mukaan aluehallitus valitsee toimikaudekseen yksilöjaoston, jossa on seitsemän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Aluehallitus nimesi aluehallituksen jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajaksi Jari Larikan (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Markku Pakkasen (Kesk.). Muut jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Yksilöjaoston jäsenet ja varajäsenet:

JäsenVarajäsen
Jari Larikka, Kok., puheenjohtajaElina Ketonen, Kok.
Markku Pakkanen, Kesk. varapuheenjohtajaVesa Koskiaho, Kesk.
Heikki J. Oksanen, SDPJukka Lopperi, SDP
Päivi Sippula, SDPAnita Puholainen, SDP
Mika Nikkinen, PSTero Flink, PS
Riikka Kinnunen, Vihr.Erja Vanhala, Vihr.
Mervi Liimatainen, Kok.Veli-Matti Hartikainen, Kok.

Yksilöasioiden jaoston tehtävänä on muun muassa ratkaista ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa aluehallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa ja ratkaista aluehallituksen puolesta viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa. Lisäksi yksilöjaosto päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä.

Hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi julistaminen

Aluehallitus julisti hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi. Aluehallitus asetti nimitystoimikunnan valmistelemaan hyvinvointijohtajan virkavaalia aluevaltuustolle. Viranhakuaika alkaa 18.3.2022.

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto.

Aluehallituksen puheenjohtajan päätoiminen luottamustehtävä  

Aluehallitus päätti, että aluehallituksen puheenjohtaja toimii päätoimisena (100 %) luottamushenkilönä 1.4.2022 alkaen valtuustokauden 2022–2025 ajan enintään 31.5.2025 saakka tai kunnes asiasta toisin päätetään. 

Lisäksi aluehallitus päätti, että aluehallitus toimii aluehallituksen puheenjohtajan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä.