Uutiset

Aluevaltuustossa 31.3. käsiteltäviä asioita

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston seuraava kokous on torstaina 31.3.2022 klo 16 Kouvolan kaupungintalon valtuustosalissa. Kymenlaaksolaiset voivat seurata kokousta suorana Kymenlaakson hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Kokouksen asioina ovat mm. kunnilta, Kympeltä ja Kymsotelta hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset sekä hyvinvointialueen tuleva henkilöstömäärä ja kustannukset. Samoin käsittelyssä ovat kiinteän omaisuuden ja irtaimiston sekä velkojen siirtyminen hyvinvointialueelle.

Aluevaltuutetut käsittelevät myös koonnin hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen toimiaikana tehdystä valmistelutyöstä ja päättävät valmistelutyön jatkamisesta.

Hyvinvointialueen arvioitu henkilöstömäärä ja kustannukset

Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstömääräksi on arvioitu 8031 työntekijää ja käytettävissä olevaksi henkilöstöresurssiksi noin 6159 henkilötyövuotta. Kymenlaakson pelastuslaitoksen palveluksessa on vuonna 2021 toiminut 57 sopimuspalokuntantalaista, jotka eivät ole mukana henkilöstömäärässä, mutta palkkakustannuksiin on sisällytetty heidän henkilöstökustannuksensa.

Hyvinvointialueen henkilöstökustannus tulee olemaan noin 340 M € vuodessa ja arvio lomapalkkavelasta noin 49 M € vuodessa.

Henkilöstöstä tehdään erilliset siirtosopimukset organisaatiokohtaisesti. Henkilöstömäärät ja henkilötyövuodet tarkentuvat vuoden 2022 loppuun mennessä.

Seuraa kokousta

Aluevaltuuston kokous on seurattavissa Kymenlaakson hyvinvointialueen YouTube-kanavalla. Kokousta voi seurata myös Kouvolan valtuustosalissa, yleisöä tilaan mahtuu noin 20 henkilöä.