Uutiset

Aluehallituksessa 25.4. käsiteltäviä asioita

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu maanantaina 25.4. Kokouksen asioina ovat muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiorakenne ja hallintosäännön tilannekatsaus. Lisäksi kokouksessa käsitellään hyvinvointialueen talousarviota vuodelle 2022.

Hyvinvointialueen organisaatiorakenne

Kymenlaakson hyvinvointialueen luottamushenkilöorganisaation valmistelu toteutettiin väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla ja poliittisen seurantaryhmän avustuksella 9/2021–1/2022. Aluevaltuuston järjestäytymiskokouksen jälkeen 8.3.2022 tarkennuksia rakenteeseen toteutetaan aluehallituksen valmistelemana valtuustoryhmien palautteiden perusteella.

Henkilöstöorganisaation valmistelu toteutettiin 12/2021–3/2022. Hyvinvointialuejohtajan alainen henkilöstöorganisaatio on valmisteltu neliportaiseksi: toimialat, tulosalueet, toimintayksiköt ja mahdollinen yksi alempi esihenkilön johtama taso. Henkilöstöorganisaation toimialoiksi esitetään seuraavat: 1) Terveyden ja sairaanhoidon palvelut, 2) Sosiaalipalvelut, 3) Pelastustoimi, 4) Konsernipalvelut ja 5) Strategia- ja integraatiopalvelut.

Aluehallitus käsittelee organisaatiorakenteen valmistelutilannetta ja käy keskustelun jatkovalmistelua varten.

Hallintosääntö täydentyy kevään aikana

Aluehallitus käy kokouksessaan läpi tämänhetkisen hallintosäännön valmistelutilanteen ja aikataulun.

Aluevaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön ensimmäisessä kokouksessaan 8.3.2022. Hallintosääntö käsitellään ja hyväksytään aluevaltuustossa vaiheittain hyvinvointialueen valmistelun edetessä. Hallintosääntö hyväksytään kokonaisuudessaan ennen 31.12.2022.

Hallintosääntö täydentyy kevään 2022 aikana johtamis- ja viranhaltijarakenteen sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta- ja valtasuhteiden tarkennuksilla. Lisäksi valmisteilla oleva henkilöstöorganisaation rakenne vaikuttaa hallintosääntöön.

Poliittisilta ryhmiltä on saatu hallintosäännön täydennyskommentit hyväksytyn hallintosäännön osalta. Tarkastuslautakunta valmistelee omaa toimintaansa ja hallintosäännön täydennykset ja muutokset viedään tarkastuslautakunnan käsittelyyn toukokuun 2022 aikana. Hallintosäännön täydennyskokonaisuus tullaan käymään läpi toukokuun 2022 aikana aluehallituksen ja aluevaltuuston seminaareissa.

Hallintosääntökokonaisuus viedään aluevaltuuston hyväksyttäväksi touko-kesäkuun 2022 aikana.

Hyvinvointialueen valmistelun talousarvio 2022

Hyvinvointialueen valmistelun rahoitus vuosina 2021 ja 2022 perustuu valtionavustukseen, jolla katetaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Kymenlaakson hyvinvointialueen valmisteluun on alkuvuodesta 2022 myönnetty yleisavustusta 1 445 343 euroa ja vuoden 2021 yleisavustuksesta käytettävissä olevaa siirtomäärärahaa on vuonna 2022 jäljellä 179 146 euroa. Kymenlaakson hyvinvointialueelle on myönnetty toiminnan valmisteluun vuonna 2022 lisämäärärahaa 984 858 euroa, joka käytetään yleiseen toiminnan valmistelun rahoittamiseen.

Aluehallitus esittää hyvinvointialueen talousarvion 2022 aluevaltuuston hyväksyttäväksi 11.5.2022.

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta https://kymha.fi/esityslistat-ja-poytakirjat/