Uutiset

Aluehallituksen kokouksessa 25.4. käsiteltiin henkilöstöorganisaation rakennetta

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui 25.4. Käsiteltävinä asioina olivat muun muassa hyvinvointialueen organisaatiorakenne, hallintosäännön tilannekatsaus sekä vuoden 2022 talousarvio.

Hyvinvointialueelle valmistellaan henkilöstöorganisaation rakennetta

Hyvinvointialueen henkilöstöorganisaation valmistelu on käynnissä. Hyvinvointialuejohtajan alainen henkilöstöorganisaatio on valmisteltu neliportaiseksi: toimialat, tulosalueet, toimintayksiköt ja mahdollinen yksi alempi esihenkilön johtama taso. Kokouksessaan aluehallitus kävi läpi organisaation valmistelun tilanteen ja päätti esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialueelle olisivat seuraavat toimialat: 1) Terveyden ja sairaanhoidon palvelut, 2) Sosiaalipalvelut, 3) Pelastustoimi, 4) Konsernipalvelut ja 5) Strategia- ja integraatiopalvelut.

Organisaation seuraavat tasot ovat aluehallituksen päätettävänä toukokuussa.

Hallintosäännön tilannekatsaus

Hallintosääntö täydentyy kevään 2022 aikana johtamis- ja viranhaltijarakenteen sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta- ja valtasuhteiden tarkennuksilla. Lisäksi valmisteilla oleva henkilöstöorganisaation rakenne vaikuttaa hallintosääntöön.

Poliittisilta ryhmiltä on saatu hallintosäännön täydennyskommentit hyväksytyn hallintosäännön osalta.

Aluehallitus kävi kokouksessa läpi keskeisimmät hallintosääntöön täydennykset ja muutokset, joita oli tehty poliittisilta ryhmiltä saatujen kommenttien perusteella. Hallintosäännön valmistelua jatketaan niin, että alustavan aikataulun mukaan aluehallitus käsittelee hallintosääntöä kokouksessaan 23.5. ja aluevaltuuston puolestaan ensin iltakoulussa 24.5. ja sitten varsinaisessa kokouksessaan 31.5.

Hallitus myös totesi, että hallintosäännön täydentäminen ja täsmentäminen voi tapahtua vielä myöhemminkin vuoden aikana, mikäli hyvinvointialueen valmistelun edetessä siihen todetaan tarvetta.

Hyvinvointialueen valmistelun talousarvio 2022

Kymenlaakson hyvinvointialueen valmisteluun on alkuvuodesta 2022 myönnetty yleisavustusta
1 445 343 euroa ja vuoden 2021 yleisavustuksesta käytettävissä olevaa siirtomäärärahaa on vuonna 2022 jäljellä 179 146 euroa.

Kymenlaakson hyvinvointialueelle on myönnetty toiminnan valmisteluun vuonna 2022 lisämäärärahaa 984 858 euroa, joka käytetään yleiseen toiminnan valmistelun rahoittamiseen.

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja henkilöstösuunnitelman.

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 2.5.2022.