Uutiset

Aluevaltuustossa 11.5. käsiteltiin henkilöstöorganisaation toimialoja

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui keskiviikkona 11.5.2022 klo 16 Kotkan kaupungintalon valtuustosalissa. Kokouksen tallenteen voi katsoa hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.

Taloushallinnon palveluntuottajan valinta

Hyvinvointialueelle siirtyvien palvelujen nykyiseltä taloushallintopalvelujen tuottajalta Sarastia Oy:ltä pyydettiin tarjous hyvinvointialueen taloushallintopalvelujen jatkuvan palvelun järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Sarastia Oy:n ulkoistettujen talouspalvelujen tarjouksen mukainen hinta ei merkittävästi poikkea Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän maksamasta palveluhinnasta. Palvelun sisältö säilyy samana kuin Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle annetussa palvelussa, mutta tarjous kattaa myös Kymenlaakson hyvinvointialueelle siirtyvän pelastustoimen ulkoistetun taloushallinnon palvelut.

Aluehallitus käsitteli taloushallinnon palveluntuottajan valintaa 4.4. Aluehallitus esittää valtuustolle, että Sarastia Oy:n tarjous ulkoistetuista taloushallinnon palveluista hyväksytään. Aluevaltuusto hyväksyi esityksen.

Hyvinvointialueen henkilöstöorganisaation toimialat

Hyvinvointialuejohtajan alainen henkilöstöorganisaatio on valmisteltu neliportaiseksi: toimialat, tulosalueet, toimintayksiköt ja mahdollinen yksi alempi esihenkilön johtama taso.

Aluehallitus käsitteli henkilöstöorganisaatiota 25.4. ja esityksenä on, että Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstöorganisaation toimialat ovat 1) Terveyden ja sairaanhoidon palvelut, 2) Sosiaalipalvelut, 3) Pelastustoimi, 4) Konsernipalvelut ja 5) Strategia- ja integraatiopalvelut.

Aluevaltuusto hyväksyi esityksen.

Hyvinvointialueen valmistelun talousarvio 2022

Kymenlaakson hyvinvointialueen valmisteluun on alkuvuodesta 2022 myönnetty yleisavustusta 1 445 343 euroa ja vuoden 2021 yleisavustuksesta käytettävissä olevaa siirtomäärärahaa on vuonna 2022 jäljellä 179 146 euroa. Lisäksi Kymenlaakson hyvinvointialueelle on myönnetty toiminnan valmisteluun vuonna 2022 lisämäärärahaa 984 858 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 20.12.2021 Kymenlaakson hyvinvointialueelle hankeavustuksena yhteensä 4 992 211,30 euroa valtionavustusta tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi vuonna 2021 valtion hankeavustuksena saatu ICT-muutoshankkeen siemenraha 997 065 euroa siirtyy käytettäväksi vuodelle 2022.

Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelun talousarvion mukaiset toimintakulut, ICT-muutoshanke mukaan lukien, on vuonna 2022 yhteensä 8 598 623 euroa.

Aluehallitus käsitteli 25.4. kokouksessaan hyvinvointialueen valmistelun vuoden 2022 talousarviota. Aluehallitus esittää hyvinvointialueen talousarvion 2022 aluevaltuuston hyväksyttäväksi ja valtuuttaa muutosjohtajan tekemään talousarvioon tarvittaessa kuluerien välisiä muutoksia tilikauden aikana.

Aluevaltuusto hyväksyi esityksen.

Aluevaltuuston valtuustoryhmien nimien hyväksyminen

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava aluevaltuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus.

Aluevaltuusto on 31.3.2022 kokouksessa hyväksynyt 7 ryhmän nimet.

Aluevaltuuston puheenjohtaja ehdottaa, että aluevaltuusto hyväksyy täydennykset valtuustoryhmiin aluevaltuuston puheenjohtajalle annettujen kirjallisten ilmoitusten perusteella. Aluevaltuusto hyväksyi ehdotuksen.

Kokouksen videotallenne

Aluevaltuuston kokous on katsottavissa tallenteena Kymenlaakson hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.