Uutiset

Aluevaltuutetut tutustuivat hyvinvointialueen palvelujen kehittämistyöhön

Palvelujen kehittämisen työpaja

Toukokuun ensimmäisellä viikolla Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuutetuille järjestettiin tutustumispäivä hyvinvointialueen tulevien palvelujen kehittämistyöhön. Lisäksi päivän aikana kuultiin hyvinvointialueen valmistelutilannetta ja ajankohtaiset kuulumiset nykyisten toimijoiden, eli Kymsoten ja Kympen palvelujohdolta.

Valtuutetut tutustuivat päivän aikana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kehittämistyöhön infotyöpajoissa. Tarjonnasta löytyi muun muassa asiakasohjauksen, vastaanottopalvelujen ja digipalvelujen työpajoja. 

Digipalvelujen työpaja

Digipalvelujen työpajassa käsiteltiin muun muassa masennuspotilaan digitaalista hoitopolkua. 

– Aluevaltuutetut olivat todella kiinnostuneita digikehittämisestä. Saimme hyvää palautetta ja kehittämisehdotuksia ja työpajassa syntyi paljon hyvää keskustelua, digikoordinaattori Juhana Haavisto kommentoi työpajan tunnelmista.

Digipalvelujen työpajassa kävivät muun muassa aluevaltuutetut Inka Häkkinen, Verna Sydänmaanlakka ja Jarkko Harjumaaskola. Häkkistä puhuttelivat erityisesti hoitopolut. Sydänmaanlakka nosti esille digihoitopolun ennaltaehkäisevän näkökulman:

– Mielenterveys- ja päihdepalvelut voivat tavoittaa digitaalisella hoitopolulla myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät vielä ole muutoin ohjautuneet palvelun piiriin.

– Erittäin hyvä työpaja. Tämä on sitä tulevaisuutta, kun nämä järjestelmät tulevat olemaan joka paikassa, Harjumaaskola tuumasi.

Pelastustoimen kehittämisen työpajassa oli vilkasta ja pelastustoimi selkeästi kiinnosti valtuutettuja. 

– Erityisen mielenkiintoisiksi aiheiksi jokaisessa työpajassa muodostui Miehikkälässä sijaitseva, Kymsoten kanssa yhteistyössä tuotettu monitoimiyksikkö. Lisäksi keskusteluissa toistuivat haja-asutusalueen elintärkeät sopimuspalokunnat ja niiden toiminnan turvaaminen jatkossakin, vs. kehittämispäällikkö Tiia Renlund summasi työpajojen keskusteluja.

Hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisen työpajassa Hyten kehittämispäällikkö Sanna Koste ja projektityöntekijä Hanna Hovi esittelivät aluevaltuutetuille elintapaohjauksen kehittämistä ja palvelutarjotin Elman käyttämistä.

– Työpaja kiinnosti erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäseniä. Kävijät pääsivät myös testaamaan Elman chat-robottia. Saimme myös hyviä kehittämisehdotuksia Elmaan liittyen, kertoi Koste.

Päivä keräsi kiitosta niin osallistujilta kuin työpajojen vetäjiltäkin. Muutosjohtaja Lauri Lehto ilahtui päivän annista ja kiittää kaikkia päivään osallistuneita:

– Aluevaltuutettujen tutumispäivä palvelujen kehittämistyöhön ylitti meidän kaikkien odotukset. Tällaista toimintaa tarvitsemme jatkossakin.