Uutiset

Aluehallituksessa 23.5. käsiteltäviä asioita

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu maanantaina 23.5. Kokouksen asioina ovat muun muassa hallintosäännön täydentäminen, hyvinvointialueen organisaation tulosalueet, hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden valintaprosessi ja toimialajohtajien virkojen perustaminen ja niiden kelpoisuusehdot.

Hallintosääntöön valmistellut täydennykset ja muutokset

Hallintosääntötyöryhmä on laatinut täydennykset 8.3.2022 hyväksyttyyn hallintosääntöön ja tätä työtä on valmisteltu rinnakkain organisaatiorakenteen kanssa.

Aluevaltuuston poliittiset ryhmät ovat käyneet hallintosääntötyöryhmän luonnosta läpi ja lisäksi antaneet siihen ja 8.3.2022 hyväksyttyyn hallintosääntöön yhteisiä kannanottoja, jotka on otettu huomioon jatkovalmistelussa.

Vt. hyvinvointialuejohtaja ehdottaa, että aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteenä olevan hallintosäännön Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännöksi ja että se tulee voimaan heti. Lisäksi aluevaltuustolle esitetään, että hyväksytty hallintosääntö kumoaa kokonaisuudessaan aikaisemman hallintosäännön ja valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan tekemään hallintosääntöön teknisluonteisia täydennyksiä.

Hyvinvointialueen henkilöstöorganisaation tulosalueet

Hyvinvointialuejohtajan alainen henkilöstöorganisaatio on valmisteltu neliportaiseksi:

  • toimialat (joista päättäisi aluevaltuusto),
  • tulosalueet (joista päättäisi aluehallitus),
  • toimintayksiköt (joista päättäisi hyvinvointialueen johtaja) sekä
  • mahdollinen yksi alempi esihenkilön johtama taso ”kustannus- paikka” (joista päättäisi toimialajohtaja).

Aluevaltuusto hyväksyi 11.5. kokouksessaan hyvinvointialueen henkilöstöorganisaation toimialat, jotka ovat 1. terveyden ja sairaanhoidon palvelut, 2. sosiaalipalvelut, 3. pelastustoimi, 4. konsernipalvelut ja 5. strategia- ja integraatiopalvelut.

Aluehallitus päättää henkilöstöorganisaation tulosalueista, jotka ovat listattuna esityslistassa 46 §.

Vt. hyvinvointialuejohtaja ehdottaa, että aluehallitus hyväksyy henkilöstöorganisaation toimialojen alaisen tulosaluerakenteen.

Toimialajohtajien virkojen perustaminen ja hakeminen

Hallintosäännön mukaan aluehallitus perustaa hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden virat sekä vahvistaa virkojen kelpoisuusvaatimukset. Toimialajohtajien viroiksi esitetään johtajaylilääkäriä, sosiaalipalvelujohtajaa ja pelastusjohtajaa. Virkojen kelpoisuusehdot tulevat laeista, soveltuvasta tutkinnosta sekä vaadittavasta aikaisemmasta kokemuksesta. Virkoihin voi hakeutua liikkeen luovutuksen piirissä oleva vastaavissa johtotason tehtävissä työskentelevä henkilöstö.

Hyvinvointialueelle on perustettava virat sen ollessa uusi organisaatio. Kymsoten ja Kympen virat lakkaavat 31.12.2022.

Vt. hyvinvointialuejohtaja ehdottaa, että aluehallitus perustaa edellä mainitut toimialajohtajien virat sekä hyväksyy virkojen kelpoisuusehdot. Lisäksi aluehallitukselle ehdotetaan hyväksyttäväksi hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden valintaprosessin vaiheet ja suunnitelman.