Uutiset

Yhteinen tahtotila: Kymenlaaksossa tulee turvata vahvat päivystyspalvelut

Kymenlaakson hyvinvointialue, Kymsote ja Kouvolan kaupunki haluavat turvata vahvat päivystyspalvelut koko maakunnassa. Käytännössä yhteinen tavoite on, että tulevaisuudessa Kymenlaakson keskussairaala on laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala ja Kouvolassa on ympärivuorokautinen yleis- ja akuuttilääketieteen päivystys myös nyt voimassa olevan poikkeusluvan jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriölle on valmisteltu yhteinen lausunto, jonka Kymsoten hallitus on jo hyväksynyt. Hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 23.5. samoin kuin Kouvolan kaupunginhallitus.

Kouvolan poikkeuslupa järjestää ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystystä päättyy 31.12.2024. Kymenlaakson hyvinvointialue, Kouvolan kaupunki ja Kymsote haluavat turvata päivystyksen säilymisen samalla tasolla myös määräajan jälkeen.

Kymenlaakson hyvinvointialueen, Kymsoten ja Kouvolan kaupungin yhteisen kannanoton mukaan päivystyspalvelut Kymenlaaksossa tulee järjestää siten, että ympärivuorokautinen päivystys järjestetään sekä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkönä keskussairaalassa Kotkassa, että akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystyksenä Kouvolassa.

Palvelujen oltava yhdenvertaisia koko Kymenlaaksossa

Päivystyspalvelujen säilyminen samalla tasolla Kouvolassa on edellytys yhdenvertaisten palvelujen toteutumiseksi Kymenlaaksossa. Kouvola on yli 80 000 asukkaan kaupunki, joista noin 70 000 asuu 15 kilometrin päässä Kouvolan keskustasta. Mikäli Kouvolassa ei olisi nykyisen laajuista päivystystä jatkossa, eivät maakunnan terveyspalvelut toteudu tasapuolisesti.

”Kouvolan terveydenhuollon päivystyksen turvaaminen saman laajuisena kuin nykyään on Kouvolalle tärkeä edunvalvonnallinen kohde, jonka eteen tulee meidän kaikkien tehdä vahvasti työtä. Myös inhimilliset seikat tulee ottaa huomioon asiasta päätettäessä”, sanoo Kouvolan kaupungin hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen.

Monet seikat puhuvat päivystyksen säilymisen puolesta: Ratamokeskus on valmistunut toukokuussa 2022, joka mahdollistaa päivystystoiminnan jatkumisen Kouvolassa nykyisessä laajuudessaan. Kymenlaakson keskussairaalan uutta päivystystä ei ole rakennettu nykyistä isompien potilasmäärien varalle. Suuronnettomuustilanteessa Kouvolan päivystys tukee Kymenlaakson päivystyspalveluita siten, että kaikkia potilaita ei kuljeteta keskussairaalaan. Ensihoidon resursseja ei tarvitse lisätä ja Ratamon vuodeosastoille saadaan tarvittava lääkärituki äkillisissä tilanteissa.

Kymenlaakson hyvinvointialue, Kymsote ja Kymenlaakson kunnat ovat käyneet aktiivisesti keskusteluja mm. kansanedustajien ja ministeriöiden viranhaltijoiden kanssa, jotta maakunnan päivystysten asema huomioitaisiin paremmin myös nyt valmistelussa olevassa sote-lakipaketissa.

”Kymenlaaksossa pitää tulevaisuudessakin olla päivystys sekä Kotkassa että Kouvolassa. Keskussairaalan asema laajan päivystyksen sairaalana vahvistaisi myös Kouvolan päivystyksen asemaa. Selkeä tavoite on nimenomaan vaikuttaa lainsäädäntöön, mikä antaa parhaan turvan toiminnalle. Kouvolan päivystyksen asema tulisi saada vahvistettua niin, ettei jatkossa tarvitsisi hakea nykyisen kaltaista määräaikaista poikkeuslupaa. Nykylainsäädännön mukaan näin on ja siihen haluamme muutosta aivan samoin kuin laajan päivystyksen sairaalan kysymyksessäkin”, sanoo Kymsoten toimitusjohtaja ja vt. hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen.