Uutiset

Aluehallitus käsitteli 23.5. henkilöstöorganisaation tulosalueita ja toimialajohtajien virkojen perustamista

Aluehallitus kokoontui 23.5. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa hallintosääntöä, henkilöstöorganisaation tulosalueita, hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden valintaprosessia sekä toimialajohtajien virkojen perustamista ja niiden kelpoisuusehtoja. Lisäksi aluehallitus käsitteli Kymenlaakson hyvinvointialueen, Kymsoten ja Kouvolan kaupungin yhteisen kirjelmän päivystyksen järjestämisestä Kymenlaaksossa ja päätti sen toimittamisesta sosiaali- ja terveysministeriöön.

Hallintosääntöön valmistellut täydennykset ja muutokset

Aluevaltuuston poliittiset ryhmät ovat käyneet hallintosääntötyöryhmän luonnosta läpi ja lisäksi antaneet siihen ja 8.3.2022 hyväksyttyyn hallintosääntöön yhteisiä kannanottoja, jotka on otettu huomioon jatkovalmistelussa.

Aluehallitus päätti kokouksessaan esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi päivitetyn hallintosääntöluonnoksen ja että se tulee heti voimaan. Lisäksi päivitetty hallintosääntö kumoaa aikaisemman, 8.3.2022 hyväksytyn hallintosäännön kokonaisuudessaan.

Hyvinvointialueen henkilöstöorganisaation tulosalueet

Aluehallitus hyväksyi henkilöstöorganisaation esityksen toimialojen alaisen tulosaluerakenteesta. Tulosalueet ovat listattuna aluehallituksen esityslistassa ja myöhemmin tarkistetussa pöytäkirjassa.

Toimialajohtajien virkojen perustaminen ja hakeminen

Aluehallitus perusti kokouksessaan toimialajohtajien virat, jotka ovat johtajaylilääkäri, sosiaalipalvelujohtaja ja pelastusjohtaja. Virkoihin haetaan liikkeen luovutuksen periaattein sisäisessä haussa. Vastaavat Kymsoten ja Kympen virat lakkaavat 31.12.2022.