Uutiset

Kirjastokeskiviikko – kirjastojen ja kotihoidon yhteinen toimintamalli tuo lukuiloa kotihoidon asiakkaille

Kouvolan ja Haminan kirjastot sekä Kymsoten kotihoito ovat yhdessä alkuvuoden aikana kehittäneet Kirjastokeskiviikko-toimintamallia. Toimintamallin pilotointi käynnistyi toukokuussa ja jatkuu marraskuun loppuun saakka.

Idea syntyi Kymenlaakson ikääntyneiden kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa. Kirjastokeskiviikon ideassa yhdistyvät Kymsoten kotihoidon käytössä olevat digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet ja alueen kirjastojen halu tuottaa ikääntyneille kulttuurista hyvinvointia.

Kerran viikossa kirjaston asiantuntijat lukevat ääneen Kymsoten kotihoidon asiakkaille kuvapuhelulaitteen välityksellä ja kohtaavat virtuaalikotihoidon asiakkaita myös reaaliaikaisesti ja vuorovaikutteisesti samalla. Pyrkimyksenä on edesauttaa lukuharrastuksen säilymistä, tuottaa kulttuurista hyvinvointia ja lieventää kotihoidon asiakkaiden yksinäisyyttä ja siitä johtuvaa toimintakyvyn heikkenemistä.

”Toiminnan tarkoituksena on hyvinvointisuunnitelman mukaisesti tuoda kulttuuria ja ohjelmaa ikääntyneille omaan kotiin. Tämä on kirjastoilta hienoa palvelua kotihoidon asiakkaille. Ensimmäisillä kerroilla osallistuneilta saatu palaute on ollut pelkästään positiivista”, kertoo projektikoordinaattori Niina Forsström Kymsotesta.

Kirjastoammattilaiset valitsevat luettavan aineiston, ja myös asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa sisältöön. Suunnitelmissa on lukea novelleja, runoja, arvoituksia ja satuja. Kirjastolaiset ovat miettineet erilaisia teemoja, kuten esimerkiksi urheilu, juhannus, musiikki, kotimainen elokuva, sienestys ja marjastus, joiden ympärille ääneenlukutuokio rakennetaan. Kirjaston työntekijät voivat hyödyntää myös parityöskentelyä ja työhuoneista löytyvää rekvisiittaa.

Kulttuuria, ohjelmaa ja seuraa omaan kotiin

Kirjastokeskiviikossa kotihoidon digitaalisen palvelutoiminnan keskuksessa työskentelevä hoitaja käynnistää ryhmäkuvapuhelun palveluun osallistuville asiakkaille sekä toimittaa kertakäyttöisen osallistumislinkin kirjaston työntekijälle.

Kirjaston työntekijän avattua keskustelun kotihoidon moderaattori avaa myös osallistujille puheyhteyden, jolloin asiakkaat pääsevät mukaan keskustelemaan.

Raija Hasu Kouvolan kirjastosta lukee asiakkaille novellia.

Palvelu on tarkoitettu niille säännöllisen kotihoidon asiakkaille, joilla osana palvelua on käytössä ryhmäkuvapuhelun mahdollistava tablet-laite. Kotihoidon asiakkaan ei tarvitse itse käynnistää laitetta, ja laite on heille jo entuudestaan tuttu kuvapuhelulaite.

”Koemme, että yhteistyökokeilu Kymsoten kanssa on mielenkiintoinen tapa tavoittaa uusia asiakasryhmiä ja kehittää yhä useamman kirjastolaisen verkkokohtaamistaitoja”, kertoo informaatikko Raija Hasu Kouvolan kirjastosta.

Kuva: Informaatikko Raija Hasu Kouvolan kirjastosta lukee asiakkaille novellia.