Uutiset

Hyvinvointialueen strategiatyö etenee aikataulussa

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiatyö on käynnistynyt kevään 2022 aikana ja sen on määrä valmistua saman vuoden kesänä.

Hyvinvointialuestrategiassa linjataan muun muassa hyvinvointialueen visio, missio ja arvot sekä tavoitteet, joiden mukaisesti hyvinvointialueen toimintaa johdetaan. Hyvinvointialuestrategian osaksi laaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia, joka määrittää tarkemmat tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan hyvinvointialueella. Pelastustoimen palvelutasopäätös valmistellaan vuonna 2023.

Hyvinvointialuestrategiaa ja palvelustrategiaa on käsitelty omissa työryhmissään

Alkuvuodesta strategiatyön valmisteluvaiheessa toteutettiin muun muassa johdon, asiantuntijoiden ja henkilöstön edustajien haastatteluita sekä sidosryhmäkyselyjä. Haastatteluita ja kyselyjen tuloksia on hyödynnetty varsinaisessa strategian työstämisessä.

Maaliskuun 2022 lopussa prosessi eteni hyvinvointialuestrategian ja sen osana laadittavan palvelustrategian työryhmien käsittelyyn. Työryhmissä on ollut edustettuna päättäjiä, virkamiesjohtoa sekä Kymsoten ja Kympen johto. Työryhmät ovat kokoontuneet säännöllisin väliajoin työstämään strategian eri osa-alueita. Lisäksi aluevaltuusto on käsitellyt strategiaa iltakouluissaan.

Hyvinvointialuestrategien työryhmä on käsitellyt muun muassa hyvinvointialueen visiota, missiota ja arvoja sekä toiminnan tavoitteita ja painopisteitä. Lisäksi työryhmässä on määritelty strategisia tavoitteita ja onnistumisen edellytyksiä.

Palvelustrategian työryhmässä on muun muassa käsitelty sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristöä, järjestämistä, palvelulupausta ja kehittämisen painopisteitä.

Loppusuora häämöttää

Työryhmät ja valtuuston iltakoulu ovat kokoontuneet strategiatyön äärelle kevään aikana. Hyvinvointialuestrategian työryhmä kokoontui viimeistä kertaa 11.5. ja palvelustrategian työryhmä 18.5. Aluevaltuuston iltakoulu käsitteli strategiaa viimeisen kerran 19.5.

– Työryhmissä ja valtuuston iltakouluissa on ollut hyvää ja vilkasta keskustelua. Etenemme strategiatyössä aikataulun mukaisesti, kertoo muutosjohtaja Lauri Lehto.

Strategiatyö etenee työryhmien käsittelystä vielä työryhmien yhteiseen läpikäyntiin sekä järjestöjen ja yritysten kommentointiin, minkä jälkeen se siirtyy aluehallituksen käsittelyyn ja aluevaltuuston hyväksyttäväksi kesän aikana.