Uutiset

Turvallisuuslautakunta kokoontuu ensimmäistä kertaa

Kymenlaaksossa koetaan historiallinen hetki, kun hyvinvointialueen turvallisuuslautakunta kokoontuu ensimmäistä kertaa 1.6. Kokous järjestetään Kouvolan paloasemalla iltapäivällä kello neljän aikaan.

Turvallisuuslautakunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää pelastustoimialaa ja lisäksi se vastaa pelastustoimen palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä alueella. Lautakunta seuraa ja arvioi tuotettujen palvelujen vaikuttavuutta. Turvallisuuslautakunta ohjaa myös hyvinvointialueen turvallisuus- ja riskienhallintatehtäviä sekä koordinoi hyvinvointialueen varautumista. Turvallisuuslautakunnassa on kolmetoista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Turvallisuuslautakunnan puheenjohtajana toimii Ukko Bamberg (PS) ja varapuheenjohtajana Markku Leinonen (SDP).

Tämänpäiväisessä kokouksessa valitaan väliaikainen esittelijä sekä lautakunnalle sihteeri. Myös läsnäolo- ja puheoikeus turvallisuuslautakunnan kokouksissa on aiheena.

Pelastusjohtaja Juhani Carlson esittelee turvallisuuslautakunnalle Kymenlaakson pelastustoimen ja alueellisen varautumisen nykytilaa. Yhtenä isona aihekokonaisuutena esityslistalla on hyvinvointialueen varautumisen ja valmiussuunnittelutehtävien organisoiminen. Hyvinvointialueen tulee lain velvoittamana huolehtia etukäteisvalmisteluin toiminnan jatkuvuudesta mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tulee laatia valmiussuunnitelma ja suunnitella toimintamallit eri tilanteiden varalle. Kokouksessa keskustellaan myös pelastuslaitoksen yhteistyöstä kuntien varautumisessa jatkossa.

Kokouksen viimeisenä asiana esityslistalla on hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden valmistelu, jota on valmistellut hyvinvointialueen riskienhallinnan vastuuvalmistelija sekä Kymsoten turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueelle ja koko hyvinvointialuekonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista.