Uutiset

Aluehallituksessa 6.6. käsiteltäviä asioita

Aluehallitus kokoontuu 6.6. klo 9 käsittelemään hyvinvointialuestrategiaa ja palvelustrategiaa sekä valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteita. Lisäksi asiana on tulosaluejohtajien ja hoitotyön johtamisesta vastaavan johtajaylihoitajan virkojen perustaminen sekä kelpoisuusehdot.

Hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia

Hyvinvointialuestrategiassa on määritelty hyvinvointialueen tehtävä, toimintaa ohjaavat arvot sekä tulevaisuuden tavoitetila. Lisäksi hyvinvointialuestrategiassa kuvataan hyvinvointialueen pitkän aikavälin tavoitteet. Hyvinvointialuestrategiaa täydentää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia, joka ohjaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelua ja johtamista.

Strategiatyö toteutettiin kahdessa vaiheessa kevään 2022 aikana. Ensimmäinen vaihe oli strategian valmisteluvaihe, jonka aikana sidosryhmät osallistuivat työhön haastatteluilla ja kyselyillä. Strategiatyön toisessa vaiheessa hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian työstämisestä vastasi kaksi työryhmää.

Aluehallitus päättää kokouksessaan strategiatyön jatkovalmistelusta.

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen

Hallintosäännön mukaan aluevaltuustoryhmien työskentelyä tuetaan vuosittain talousarviossa päätetyllä euromäärällä. Tuki voidaan myöntää määrättyihin käyttötarkoituksiin ja tuen myönnetty määrä valtuustoryhmittäin tulee ilmoittaa hyvinvointialueen tilinpäätöksessä.

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiselle on laadittu periaatteet, joista aluehallitus päättää kokouksessaan.

Tulosaluejohtajien ja hoitotyön johtamisesta vastaavan johtajaylihoitajan virkojen perustaminen

Hyvinvointialueelle esitetään perustettavaksi tulosaluejohtajien virat (hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, integraatiopalvelujohtaja, kehitysjohtaja, osaamisen johtaja, riskienhallintajohtaja, talousjohtaja, tietohallintojohtaja ja viestintäjohtaja) ja hoitotyön johtamisesta vastaavan johtajaylihoitajan virka.

Aluehallitukselle ehdotetaan hyväksyttäväksi edellä mainitut virat ja niiden kelpoisuusehdot.