Uutiset

Aluehallitus perusti tulosaluejohtajien ja johtajaylihoitajan virat

Aluehallitus kokoontui 6.6. käsittelemään hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian jatkovalmistelua, valtuustoryhmien toiminnan tukemista ja tulosaluejohtajien ja hoitotyön johtamisesta vastaavan johtajaylihoitajan virkojen perustamista hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia

Aluehallitus päätti, että strategiatyön jatkovalmistelua varten perustetaan työryhmä, johon nimetään valtuustoryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Strategian valmistumisen tavoiteaikataulu on elokuu 2022.

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen

Hallintosäännön mukaan aluevaltuustoryhmien työskentelyä tuetaan vuosittain talousarviossa päätetyllä euromäärällä. Tuki voidaan myöntää määrättyihin käyttötarkoituksiin ja tuen myönnetty määrä valtuustoryhmittäin tulee ilmoittaa hyvinvointialueen tilinpäätöksessä.

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan valtuustoryhmien toiminnan tukemiselle laaditut periaatteet.

Tulosaluejohtajien ja hoitotyön johtamisesta vastaavan johtajaylihoitajan virkojen perustaminen

Aluehallitus perusti kokouksessaan tulosaluejohtajien virat (hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, integraatiopalvelujohtaja, kehitysjohtaja, osaamisen johtaja, riskienhallintajohtaja, talousjohtaja, tietohallintojohtaja ja viestintäjohtaja) ja hoitotyön johtamisesta vastaavan johtajaylihoitajan viran.