Uutiset

Aluehallituksen kokouksessa 15.8. asioina hyvinvointialuejohtajan viran vastaanottaminen ja talousjohtajan viran auki julistaminen

Aluehallitus kokoontui maanantaina 15.8. klo 9 kesätauon jälkeen. Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa asioina olivat muiden muassa talousjohtajan viran auki julistaminen sekä hyvinvointialuejohtajan viran vastaanottaminen ja johtajasopimus.

Talousjohtajan viranhaku elokuussa

Aluehallitus vahvisti talousjohtajan viran kelpoisuusehdot ja päätti, että talousjohtajan virka on haettavana 16.8.–2.9.2022.

Hakuprosessia varten perustetaan rekrytointiryhmä, johon nimettiin vt. hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman 1.9. alkaen, aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask, henkilöstöjohtaja Maari Valli ja hallintojohtaja Ari Nevalainen.

Hyvinvointialuejohtaja aloittaa syyskuussa virkaa tekevänä

Aluehallitus päätti, että virkaan valittu Harri Hagman ottaa viran vastaan 1.9.2022 ja hän toimii virkaa tekevänä hyvinvointialuejohtajana niin pitkään, kunnes virkavaalipäätös on tullut lainvoimaiseksi. Virkavaalipäätös ei ole tullut lainvoimaiseksi, sillä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on tehty valitus aluevaltuuston päätöksestä hyvinvointialuejohtajan valinnassa.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen ja siinä määritellyn kokonaispalkan, joka on 15 100 €/kk.