Uutiset

Matalan kynnyksen mielialaryhmät käynnistyvät Kymsotessa syksyllä

Kymsotessa käynnistyy tulevana syksynä matalan kynnyksen mielialaryhmiä. Ryhmätoiminnalla pyritään parantamaan asiakkaiden mahdollisimman varhaista avun saantia. Ryhmään osallistuakseen asiakas ei tarvitse lähetettä tai diagnoosia.

Matalan kynnyksen mielialaryhmien käynnistäminen nousee tarpeesta kehittää matalan kynnyksen toimintoja Kymsotessa. Tavoitteena on palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen koko Kymenlaakson alueelle. Ryhmien kautta halutaan tarjota apua mahdollisimman varhain niille henkilöille, joilla on mieliala- tai masennusoireilua ja jotka kokevat tarvitsevansa siihen tukea.

Ryhmät toteutetaan Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa. Ryhmätoiminta on saman sisältöistä kaikissa ryhmissä ja alkaa viikolla 37.

”Kuhunkin ryhmään otetaan kuusi asiakasta ja ryhmät kokoontuvat kuusi kertaa kahden viikon välein.  Ryhmäkertojen pohjana käytetään Mielenterveystalon kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvaa hoito-ohjelmaa. Lisäksi ryhmässä on mukana myös kokemusasiantuntija”, kertoo sairaanhoitaja Mia Karkimo, joka toimii myös ryhmän ohjaajana.  

”Varhaisen vaiheen mielenterveys- ja päihdetyöllä on vaikutusta myös muuhun sairastuvuuteen. Perusterveydenhuollossa ei aiemmin ole ollut vastaavaa ryhmätoimintaa asiakkaille. Suunnittelutyötä on tehty yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa”, kertoo projektivastaava Niina Valokorpi-Hirvonen Kymsotesta.

Lue lisää ryhmistä