Uutiset

Aluehallituksessa 5.9. käsiteltäviä asioita

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu maanantaina 5.9. Kouvolassa. Kokouksen esittelijänä toimii ensimmäistä kertaa Harri Hagman, joka aloitti hyvinvointialuejohtajana 1. syyskuuta. Kokouksessa ovat esillä muun muassa hyvinvointialueen strategiatyö, vuoden 2023 talousarviokehys sekä työterveyshuollon kilpailutus. Lisäksi aluehallitus käsittelee valmistunutta henkilöstön siirtosopimusta, joka esitetään aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

Hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian jatkovalmistelun tuotokset

Aluehallituksen kokouksessa 6. kesäkuuta perustettiin hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian jatkovalmistelua varten työryhmä, johon nimettiin aluevaltuuston poliittisten ryhmien puheenjohtajat, aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask ja riittävä määrä viranhaltijoita. Työryhmän vetäjäksi nimettiin palveluketjun johtaja Ismo Korhonen.

Kokouksessa käsitellään jatkovalmistelussa strategioihin tehdyt muutokset sekä hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian esittämistä aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

Talousarviokehys vuodelle 2023

Hyvinvointialueen rahoituksen riittävyyden selvittämiseksi on laadittu tasapainolaskelma, joka osoittaa pysyvää n. 75–80 milj. euron alijäämää. Tämä merkitsee tarvetta suunnitella lakisääteiset ja normien mukaiset palvelut pysyvästi n. 75–80 milj. euroa edullisemmalla kustannustasolla lähtötasoon nähden.

Kymenlaakson hyvinvointialueen on laadittava suunnitelma hyvinvointialueen tasapainottamistarpeen kattamiseksi vuosille 2023–2025. Toiminnan muutosten kustannusvaikutukset porrastetaan kolmelle vuodelle. Vuoden 2023 kustannusvaikutukset ovat 25 000 000 euroa.

Kustannusvaikutukset huomioituna vuoden 2023 taloussuunnittelun pohjana voidaan käyttää vuoden 2023 toimintakulukehystä 888.241.000 euroa. Alustava talousarviokehys vuodelle 2023 on laskettu 25.8.2022 julkistetun alustavan valtion rahoitustiedon pohjalta. Valtion rahoitustietoa päivitetään syksyn 2022 aikana.

Aluehallitus päättää kokouksessaan vuoden 2023 talousarvion kehyksestä laadintaohjeineen virkamiesvalmistelun pohjaksi.

Työterveyshuollon kilpailutuksen käynnistäminen

Hyvinvointialueen työterveyshuollon palvelut alkavat porrastetusti, koska nykyisillä toimijoilla sopimukset päättyvät eri aikoina. Sopimuksen alkaessa 1.1.2023 työterveyshuolto tuotetaan aluksi oppilashuollon henkilöstölle. Nykyisen Kymenlaakson pelastuslaitoksen henkilöstö liittyy sopimukseen 1.3.2023 ja nykyisen Kymsoten henkilöstö liittyy sopimukseen 1.6.2023.

Työterveyshuoltoon sisältyy lakisääteisen työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin liittyvät henkilökunnan lakisääteiset rokotukset ja pelastuslaitoksen työntekijöiden lakisääteiset testaukset. Lisäksi Kymenlaakson hyvinvointialueen on järjestettävä Kansanterveyslain 5 §:n ja Terveydenhuoltolain 18 §:n tarkoittamat työterveyspalvelut alueensa yrittäjille.

Aluehallitus päättää kokouksessaan työterveyshuollon kilpailutuksen käynnistämisestä.