Uutiset

Aluehallituksessa 19.9. käsiteltäviä asioita

Aluehallitus kokoontuu maanantaina 19.9. Kotkassa. Kokouksessa on esillä muun muassa henkilöstöjaoston jäsenten nimeäminen ja vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt.

Aluehallitus nimeää henkilöstöjaoston jäsenet

Aluehallitus nimeää aluehallitusten jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla aluehallituksen jäseniä tai varajäseniä. Jaoston muiksi jäseniksi voidaan valita aluehallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi myös hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen tai varajäsen.

Henkilöstöjaoston tehtävänä on muun muassa toimia työnantajan edustajana, ohjata ja seurata henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa sekä hyväksyä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Aluehallitus käsittelee kokouksessa henkilöstöjaoston jäsenten valitsemisen toimikaudekseen ja henkilöstöjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisen.

Vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt

Kymenlaakson hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet ovat nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Niiden toiminta käynnistyy syksyllä 2022 ja alustavat toimintasääntöluonnokset esitellään aluehallituksessa.

Vt. hyvinvointialuejohtaja ehdottaa, että aluehallitus pyytää kuntia nimeämään kunkin kunnan vaikuttamistoimielimestä jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon, vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon. Esitykset nimettävistä henkilöistä pyydetään toimittamaan 17.10.2022 mennessä hyvinvointialueen kirjaamoon (kirjaamo(at)kymenhva.fi).

Lisäksi aluehallitus käsittelee vastaustansa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liittyen valitukseen aluevaltuuston päätöksestä hyvinvointialuejohtajan valinnassa.