Uutiset

Aluehallitus nimesi henkilöstöjaoston jäsenet

Aluehallitus kokoontui maanantaina 19.9. Kotkassa. Kokouksen asioina olivat muun muassa henkilöstöjaoston jäsenten valinnat ja hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet.

Henkilöstöjaoston kokoonpano

Aluehallitus valitsi toimikaudekseen henkilöstöjaoston jäsenet, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla aluehallituksen jäseniä tai varajäseniä. Yhteensä henkilöstöjaostossa on seitsemän jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Henkilöstöjaostoon valittiin seuraavat jäsenet:

  • Janne Patjas (PS), puheenjohtaja
  • Pirjo Mussalo (SDP), varapuheenjohtaja
  • Jukka Nyberg (SDP)
  • Christa Carpelan (Kok.)
  • Jukka Hallikainen (Kok.)
  • Maija Lehtomäki (Kesk.)
  • Erja Vanhala (Vihr.) 31.12.2023 asti, Petri Pekkola (Vas.) 1.1.2024 alkaen

Kunnilta pyydetään nimet hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin

Aluehallitus pyytää kuntia nimeämään kunkin kunnan vaikuttamistoimielimestä jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin, joita ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.

Nuorisovaltuustoon valitaan jäsenet siten, että Kouvolasta nimetään kolme jäsentä ja muista kunnista kaksi. Vanhusneuvostoon nimetään Kouvolasta viisi, Kotkasta kolme, Haminasta kaksi ja muista kunnista yksi jäsentä. Vammaisneuvostoon nimetään Kouvolasta viisi, Kotkasta kolme, Haminasta kaksi ja muista kunnista yksi jäsentä.

Esitykset nimettävistä henkilöistä pyydetään toimittamaan 17.10.2022 mennessä hyvinvointialueen kirjaamoon (kirjaamo(at)kymenhva.fi).

Lisäksi aluehallitus päätti kokouksessa toimittaa vastauksensa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausunto- ja asiakirjapyyntöön liittyen valitukseen aluevaltuuston päätöksestä hyvinvointialuejohtajan valinnassa.