Uutiset

Terapianavigaattori käyttöön Kymsotessa

Kymsote on ottanut käyttöön Terapianavigaattorin osana mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvää hoidon tarpeen arviota. Terapianavigaattori sujuvoittaa hoidon tarpeen arviointia ja nopeuttaa oikean hoitomuodon löytymistä.

Mikäli asiakas tarvitsee apua mielenterveyden haasteissa, päihteidenkäytöstä aiheutuvissa ongelmissa tai kaipaa tukea jaksamiseensa, hän voi käydä ennen yhteydenottoa täyttämässä Terapianavigaattorin verkossa.Terapianavigaattori koostuu kysymyksistä, jotka kartoittavat oireiden ja ongelmien luonnetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita. Terapianavigaattorin täyttäminen vie keskimäärin noin 20-30 minuuttia.

Navigaattori täytetään anonyymisti. Terapianavigaattoriin ei kirjata henkilötietoja, kuten nimeä tai henkilötunnusta. Tiedot eivät siirry Terapianavigaattorista ammattilaiselle ilman kontaktia, eikä Terapianavigaattorin täyttö automaattisesti aloita hoitokontaktia.

Täyttämisen jälkeen asiakas saa navigaattorista 8-merkkisen koodin, jonka hän ottaa itselleen talteen. Koodi on avattavissa kuukauden ajan. Koodin saatuaan asiakas ottaa yhteyttä Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjaukseen (p. 05 220 2150, arkisin klo 7 – 18), jossa ammattilainen saa koodin perusteella asiakkaan tiedot auki. Terapianavigaattorin tulokset läpikäydään yhdessä asiakkaan kanssa.

Antamalla koodin ammattilaiselle asiakas antaa suostumuksensa siihen, että hoidon tarpeen arvioimiseksi ammattilainen avaa Terapianavigaattorista vastausten yhteenvedon ja kirjaa tiedot potilaskertomukseen sen jälkeen, kun niistä on keskusteltu yhdessä.

Terapianavigaattori on kehitetty osana Terapiat Etulinjaan -yhteiskehittämishanketta, jota koordinoi HUS-psykiatria.

Navigaattori löytyy osoitteesta https://www.terapianavigaattori.fi/

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjaus: p. 05 2202150 (arkisin klo 7 – 18)

Linkitykset Terapianavigaattoriin löytyvät myös Kymsoten verkkosivuilta.