Uutiset

Tahtotilana hyvinvoivat kymenlaaksolaiset – hyvinvointialueen strategia on valmis

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiatyö käynnistyi alkuvuodesta 2022. Pohjatietoja strategian laadinnan tueksi kerättiin johdolta, henkilöstöltä ja kumppanitoimijoilta. Aluevaltuuston aloittaessa työskentelyn maaliskuussa perustettiin työryhmä luottamushenkilöistä, viranhaltijajohdosta ja henkilöstön edustajista, jotka kokoontuivat sekä hyvinvointialuestrategian että palvelustrategian osalta neljään työpajaan.

Strategian ensimmäinen luonnos esiteltiin aluehallituksessa kesäkuussa, jolloin aluehallitus päätti jatkaa strategian valmistelua kesän ajan. Jatkovalmistelua varten perustettiin työryhmä, johon kuului aluevaltuuston puheenjohtajisto, aluehallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä viranhaltijoita. Työryhmän vetäjäksi nimettiin palveluketjun johtaja Ismo Korhonen.

– Kokoonnuimme työryhmän kanssa kesällä kolme kertaa. Keskityimme strategian jatkovalmistelun kannalta olennaisiin yksityiskohtiin ja työskentelyn tueksi toteutimme sidosryhmäkyselyn, jonka vastaukset otimme huomioon valmistelussa, Korhonen kertoo.

Jatkovalmistelussa kirkastettiin muun muassa strategian roolia johtamisen välineenä sekä erotettiin selkeämmin hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia toisistaan omiksi kokonaisuuksiksi.

Mikä on hyvinvointialueen strategia?

Hyvinvointialuestrategian tehtävänä on kuvata hyvinvointialueen toiminnan ja kehittämisen painopisteitä tuleville vuosille sekä linjata hyvinvointialueen palvelujen toteutukseen ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet.

Hyvinvointialuestrategian osaksi on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia, jossa määritellään, millaisia tavoitteita palvelujen saatavuudelle ja saavutettavuudelle asetetaan, ja miten alueen palveluverkkoa ja lähipalvelujen saatavuutta kehitetään. Pelastustoimen osalta laaditaan palvelutasopäätös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian rinnalle erillisenä kokonaisuutena.

Strategia on johtamisen ohjaamisen väline, jonka alle muodostuu konkreettinen tekeminen.

– Hyvinvointialueen strategiassa tahtotilanamme on aina asiakasrajapinnasta johtotasolle asti olla arjen tukena ja turvana kaikille kymenlaaksolaisille, Korhonen kertoo.

Strategia toteutuu hyvinvointialueen tekijöiden kautta

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian 27. syyskuuta. Tästä kuitenkin varsinainen strategian mukainen työ alkaa. Siihen työhön tarvitaan mukaan kaikki hyvinvointialueen tekijät.

– Strategia ei itsessään vielä ratkaise mitään, mutta jos strategia sitouttaa niin päätöksenteon, viranhaltijat kuin palvelutoiminnankin niin silloin vasta strategia elää ja toteutuu, Korhonen sanoo.

– Strategiat on monesti koettu etäisiksi, mutta toivon, että hyvinvointialueemme ensimmäinen strategia ja siihen liittyvä palvelustrategia ovat helposti lähestyttäviä arjessa ja että jokainen työntekijä voi löytää itsensä strategiasta.