Uutiset

Aluehallituksessa 10.10. käsiteltäviä asioita

Aluehallitus kokoontuu Virolahdella maanantaina 10. lokakuuta. Kokouksen asioina ovat muun muassa Kouvolan Ratamokeskuksen päivystyslupahakemus ja hyvinvointialueen nimen, brändin ja visuaalisen ilmeen hyväksyminen.

Ratamokeskuksen jatkolupahakemus

Kouvolan Ratamokeskuksessa toimivalle ympärivuorokautisen akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystykselle on myönnetty vuonna 2017 Kouvolan kaupungin anomuksesta toimintalupa 31.12.2024 saakka. Kouvolan kaupungille myönnetty lupa on sittemmin siirtynyt Kymenlaakson sairaanhoitopiirille ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle.

Vt. Hyvinvointialuejohtaja ehdottaa, että aluehallitus päättää valtuuttaa hyvinvointialueen johtajan pyytämään jatkolupahakemusta varten tarvittavan HUS-yhtymän lausunnon, ja anomaan sosiaali- ja terveysministeriöltä Kouvolan Ratamokeskuksessa toimivan ympärivuorokautisen akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystyksen poikkeusluvan jatkumista toistaiseksi 31.12.2024 jälkeen.

Hyvinvointialueen nimen ja brändin hyväksyminen

Kymenlaakson hyvinvointialueen brändityö käynnistettiin kesäkuussa 2022. Hyvinvointialueen valmistelussa brändityön toteuttamisesta on vastannut viestintäjohtaja. Brändityössä kumppanina on toiminut markkinointi- ja viestintätoimisto Valve. Brändityön tueksi henkilöstölle ja aluevaltuutetuille toteutettiin tahtotilakyselyt, toimialajohtajien haastattelut sekä brändityöpajat hyvinvointialueen eri toimialojen edustajille.

Aluehallitus päättää Kymenlaakson hyvinvointialueen brändin ja visuaalisen ilmeen linjaukset. Lisäksi aluehallitus päättää hyvinvointialueen nimestä, joksi ehdotetaan käytettävän pääasiassa nimeä Kymenlaakson hyvinvointialue ja ruotsiksi Kymmenedalens välfärdsområde. Kymenlaakson pelastuslaitoksesta ehdotetaan käytettävän nimeä Kymenlaakson pelastuslaitos.