Uutiset

Aluehallituksessa 28.10. käsiteltäviä asioita

Aluehallitus kokoontuu Kouvolassa perjantaina 28.10. Kokouksen asioina ovat muun muassa Maakuntien tilakeskus Oy ja sen omistuspohja, virkojen perustaminen hyvinvointialueelle ja psykiatrian sekä päihde- ja korvaushoidon lääkäripalvelujen hankintapäätös.

Maakuntien tilakeskus Oy toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskukseksi

Hyvinvointialueiden ja valtion omistukseen muodostetaan toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena toimiva yhteisesti omistettu osakeyhteisö, jonka tehtävänä on muun muassa ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja. Valtio on osoittanut osaamiskeskustehtävää hoitavaksi yhtiöksi Maakuntien tilakeskus Oy:n.

Valtiovarainministeriö luovuttaa osakkeet 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Luovutus on vastikkeeton ja varainsiirtoverosta vapaa.

Aluehallitus käsittelee esitettäväksi aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy ja sitoutuu vastaanottamaan vastikkeetta luovutettavat osakkeet, hyväksyy Maakuntien tilakeskus Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sekä valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Virkojen perustaminen hyvinvointialueelle

Osana hyvinvointialueen valmistelua on selvitetty virkaa edellyttävät tehtävät. Suurin osa nykyisistä viranhaltijoista siirtyy suoraan vastaaviin virkoihin hyvinvointialueella.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että virat perustetaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen ja että vt. hyvinvointialuejohtaja voi hyväksyä yksittäiset ja vähäiset muutokset perustettuihin virkoihin. Lisäksi aluehallitus käsittelee kahden sosiaalityöntekijän ja neljän sosiaaliohjaajan määräaikaisten virkojen perustamista Ratamon sosiaalipalvelun pilottia varten.

Psykiatrian sekä päihde- ja korvaushoidon lääkäripalvelujen hankintapäätös

Psykiatrian sekä päihde- ja korvaushoidon lääkäripalvelujen hankinnan kohteen poliklinikat ja toimipisteet sijaitsevat Kotkan, Kouvolan ja Haminan alueella useammassa toimipisteessä.

Tarjouksen vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankinnan sopimuskausi on kolme vuotta, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa yhden vuoden optiolla. Sopimuskausi alkaa 1.1.2023. Hankinnan ennakoitu arvo on noin 6 miljoonaa euroa sopimuskaudella. Määräaikaan 27.9. mennessä tarjouksen jättivät Solo Health Oy, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy ja Terveystalo Julkiset Palvelut Oy.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se päättää valita tarjouskilpailun perusteella psykiatrian lääkäripalvelujen palveluntuottajaksi Solo Health Oy:n.