Uutiset

Aluevaltuusto kokoontuu 29.11. klo 17

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu Kotkan kaupungintalon valtuustosalissa tiistaina 29.11. klo 17. Aluevaltuustossa on esillä muun muassa hyvinvointialueen tulkkipalvelujen järjestäminen ja hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma. Kymenlaaksolaiset voivat seurata kokousta suorana Kymenlaakson hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.

Tulkkipalvelujen järjestäminen ja liittyminen Monetra Oulu Oy:n osakkaaksi

Kotkan kaupunki on tiedottanut yhteistyösopimuskumppaneille aikeistaan irtisanoa tulkkipalvelujen yhteistyösopimus ja se valmistelee Kotkan tulkkikeskuksen liikkeenluovutusta Monetra Oulu Oy:lle. Vaihtoehtona tulkkipalvelujen järjestämiselle on, että hyvinvointialue liittyy Kotkan kaupungin tavoin Monetra Oulu Oy:n osakkaaksi ja hankkii palvelut jatkossa Hankintalain 15 §:n mukaisena sidosyksikköhankintana.

Aluevaltuustolle esitetään, että se päättää merkitä yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen hintaan 1290,00 euroa ja liittyä Monetra Oulu Oy:n osakassopimukseen sekä valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja liittymissopimuksen.

Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma

Kymenlaakson järjestämissuunnitelmassa käsitellään järjestäjän rooleja ja vastuuta sekä palveluiden nykytilaa ja järjestämisen tavoitteita ja periaatteita. Siinä kuvataan, kuinka Kymenlaakson hyvinvointialue- ja palvelustrategia muuntuvat käytännön toiminnaksi. Tavoitteena on kuvata toimintamalleja, joilla tavoiteltuun tulokseen päästään. Palvelulautakunta valmistelee järjestämissuunnitelman valtuustokausittain.

Aluevaltuustolle esitetään, että se hyväksyy Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman.

Seuraa kokousta

Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.